INTERREG IIIA

INTERREG IIIA


Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Kaimynystės programa yra skirta pasienio NUTS III administracinio lygio teritorijų bendradarbiavimui 2004-2006 m. Ji yra iš dalies finansuojama Europos regioninės plėtros fondo ir TACIS lėšomis.
Programa apima Klaipėdos, Tauragės, Alytaus ir Marijampolės apskritis Lietuvoje su jose esančia 21 savivaldybe. Lenkijai programoje atstovauja Pamario, Varmijos-Mozūrų ir Palenkės vaivadijos. Programa taip pat apima visą Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį.
Bendras trijų šalių programoje dalyvaujančių pasienio regionų plotas sudaro 97284 km². Jame gyvena 6 730 000 žmonių.

Jungtinis techninis sekretoriatas (JTS) yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įsteigta viešoji įstaiga, kuri techniškai aptarnauja Kaimynystės programą tarp Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities.

Oficialus tinklalapis: http://www.interreg3a.org/interreg/

PROJEKTAI

• Aukštojo mokslo plėtra Alytaus ir Suvalkų regionuose 2006/356
Pasienio regiono verslo plano turnyras 2006/355
Euroregiono „Nemunas” profesinio mokymo plėtra ir jaunimo bendradarbiavimo skatinimas 2006/294