GRUNDTVIG

GRUNDTVIG


Grundtvig programa skirta suaugusiųjų švietimui ir tęstiniam mokymuisi. Programos tikslas – gerinti suaugusiųjų švietimo kokybę bei prieinamumą, remiant tarptautinį suaugusiųjų švietimo institucijų bendradarbiavimą bei mobilumą.

PROJEKTAI

Europos kalbų aplanko taikymas suaugusiųjų kalbų mokyme LLP-GRU-MP-2007-LT-00004
• Europos kalbų aplanko diegimas suaugusiųjų mokymo/si procese 2006-LT-G2-LP-00058
• EUSDET 22493-CP-1-2005-1-NL-GRUNDTVIG-G11
• Europinė verslo kultūra asmenims, patiriantiems sunkumų darbo rinkoje 2004-LT-G2-00065
• Pagyvenusių arba naujai išėjusių į pensiją asmenų aktyvus įtraukimas į pilietinę, nacionalinę ir Europinę veiklą 2003-LT-G2-00023
• Darbinimosi prielaidos europiniu tarpkultūriniu aspektu 2001-LT-G2-0008
• Kvalifikacijos tobulinimas darbo stotyse 71962- PV- 1- 1999- 1- AT- ADULT- EDUC- ADPV