ES IR TURKIJOS PILIETINĖS VISUOMENĖS DIALOGO SKATINIMAS

EUROPOS SĄJUNGOS IR TURKIJOS PILIETINĖS VISUOMENĖS DIALOGO SKATINIMAS


Programa „Europos Sąjungos ir Turkijos pilietinės visuomenės dialogo skatinimas“ turi 4 skirtingas finansavimo schemas:

1. Miestai ir savivaldybės
2. Profesinės organizacijos
3. Universitetai
4. Jaunimo iniciatyvos dialogui

Šios programos tikslai yra:

• skatinti abipusiai naudingus ir darnius santykius
• kurti ir stiprinti ilgalaikį darnų bendradarbiavimą
• skatinti dialogą tarp profesinių organizacijų Turkijoje ir ES šalyse bei šalyse kandidatėse
• remti žinių ir gerosios patirties pasikeitimus planavimo ir ES politikos įgyvendinimo srityse

PROJEKTAS

Turkijos ir Europos biudžetinių procesų palyginamasis įvertinimas