ERASMUS

ERASMUS

Erasmus programa skirta aukštojo mokslo kokybės užtikrinimui studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumo skatinimui, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų (AM) bendradarbiavimui tarpusavyje ir su verslo įmonėmis bei laipsnių skaidrumo ir suderinamumo tarp aukštojo mokslo ir profesinio mokymo užtikrinimui.
Nuo 2007 metų sausio 1 dienos prasidėjo nauja Europos Bendrijos bendradarbiavimo švietimo srityje „MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ“ (LIFELONG LEARNING) programa, sujungusi veiklas, kurias iki tol vykdė Socrates ir Leonardo da Vinči programos. Naująją programą, kaip ir ankstesnes, sudaro kelios dalys apimančios skirtingas veiklas švietimo srityje.
Viena jų – Erasmus programa skirta aukštojo mokslo kokybės užtikrinimui, studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumo skatinimui, bendros studijų programų pripažinimo sistemos visoje Europos Sąjungoje kūrimui. Didžiausias dėmesys Erasmus programoje skiriamas studentų mainams. Ši veikla sudaro sąlygas aukštojo mokslo institucijų studentams praleisti integruotą studijų laikotarpį, trunkantį nuo 3 iki 12 mėnesių, kitoje šalyje, dalyvaujančioje programoje.
Programoje gali dalyvauti tik institucijos, turinčios Erasmus Universiteto Chartiją. Erasmus universiteto chartija (EUC) nurodo pagrindinius principus, kuriais grindžiamas europinis bendradarbiavimas tarp aukštojo mokslo institucijų įgyvendinant Erasmus programą. Tai būtina sąlyga norint organizuoti studentų ir dėstytojų mobilumą, taip pat vykdyti Erasmus intensyvių programas bei koordinuoti daugiašalius projektus ir tinklus.


Erasmus Universiteto Chartija

Daugiau informacijos rasite:

Europos Komisijos Švietimo, audiovizualinė ir kultūros vykdančiosios agentūros tinklalapyje: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm;
Švietimo mainų paramos fondo tinklalapyje: http://www.smpf.lt/index.php?id=24

PROJEKTAI

IP ICSRIE 3 Korporacinės socialinės atsakomybės įgyvendinimas mažose ir vidutinėse įmonėse 2010/LLP/ERAMOB-IP/01
IP ICSRIE 2 Korporacinės socialinės atsakomybės įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse

PIM 2010 Tarpkultūrinių vadybos kompetencijų skatinimas Baltijos jūros regione 2009-1-FI1-ERA10-01871

IP ICSRIE 2008/ERA/MOB-IP/22 Korporacinės socialinės atsakomybės įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse

PIM 2009 Tarpkultūrinės vadybos kompetencijų ugdymo populiarinimas Baltijos jūros regione 2009 IP29574/1/2/731/08

• PIM 2008 IP29574/1/1/731/07
Massme Ter ES/07/PAP-ERA/IP/19

• Baigiamųjų darbų modulis 28155-IC-2005-UK-ERASMUS-MODUC-2
• IP MASSME BIS 28223-IC-2-2005-1-BE-ERASMUS-IPUC-6
Inžinieriaus kultūra 29079-IC-1-2004-1-DK-ERASMUS-MODUC-2

• IP MASSME (Adaptuotos SVV įmonių marketingo strategijos) 28223 – IC – 1 – 2004 – 1-BE – ERASMUS – IPUC – 6
• DISS Inžinieriai/verslininkai: kultūrinės ir komunikacinės temos
• Euromodulis: profesija, kultūra, bendravimas
• Teminis tinklas kalbų srityje 25917- CP- 1- 99- 1- DE- ERASMUS- ETN

INFORMACIJA STUDENTAMS
INFORMACIJA DĖSTYTOJAMS IR PERSONALUI

DOKUMENTAI STUDENTAMS

DOKUMENTAI DĖSTYTOJAMS IR PERSONALUI

ECTS

ERASMUS PARTNERIAI UŽSIENIO AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE

STUDENTŲ ATSILIEPIMAI