Vėdinimo sistemų projektavimas

 

Pavadinimas Vėdinimo sistemų projektavimas
Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai (160 valandų). Kurso trukmė – 2 mėnesiai. Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Tikslai ir uždaviniai Analizuoti normatyvinius dokumentus, vėdinimo sistemų elementų parinkimas atsižvelgiant į technologinius procesus, vėdinimo įrangos erdvės ir ploto poreikio derinimas su pastato architektūriniu ir konstrukciniu sprendimu.
Modulių/temų pavadinimai Norminiai dokumentai. Kompiuterinių programų panaudojimas įrangos parinkimui. Aerodinaminiai skaičiavimai. Vėdinimo sistemų projektavimas. Ekonominiai skaičiavimai.
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internete, mokymosi aplinkoje Moodle aplinkoje, jungiamasi su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.
Kurso kaina 210 eurai. Pastaba: kurso baigimo pažymėjimas įskaitomas Alytaus kolegijos aukštojo mokslo studijose (kurso kaina išskaičiuojama iš sumos, kurią reikėtų mokėti už studijas).
Dėstytojas Sigita Alavočienė
Kontaktai sigita.alavocienė@akolegija.lt