Naujienos

Užsienio lietuviai kviečiami teikti prašymus paramai studijoms gauti

2020-01-21

Valstybinis studijų fondas (toliau — Fondas) informuoja, kad 2020 m. sausio 20 d. pradedamas valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvio studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose  (toliau  Parama) konkursas.

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.

  • Stipendijos mėnesinis dydis 126,75 Eur
  • Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko.

Užsienio lietuviai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2020 m. pavasario semestre, nuo 2020 m. sausio 20 d. iki 2020 m. vasario 20 d. privalo:

  1. Užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;
  2. Studentas, kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartą, iki paraiškos teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Pretenduojantys ț paramą asmenys turi pateikti:

krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvio kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją, arba pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėje nei aštunta klasėje.

  1. Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje pažymi socialinių kriterijų,

pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti Fondui socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentą pateikti nereikia.

Užsienio lietuvių statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi išsiųsti registruotu paštu arba atnešti į Fondą.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką galima rasti adresu www.vsf.lt arba tel. 85 2639158, el. paštu aldona.valatkeviciute@vsf.lt.

Komentarai

Įveskite vardą
Įveskite el. pašto adresą

7 − six =

Kitos naujienos

Į viršų