Studijų programos

Dokumentai


INFORMACINIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS APRAŠAS

Fakultetas: Informacinių technologijų ir vadybos fakultetas
Valstybinis kodas: 6531BX001
Studijų sritis: Informatikos mokslai
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Studijų programos rūšis ir pakopa: Koleginės pirmosios pakopos studijos
Studijų forma ir trukmė metais: Nuolatinė – 3metai, ištęstinė – 4 metai
Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų
Suteikiamas laipsnis/ profesinė kvalifikacija: Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Akredituota: iki SKVC patvirtinto studijų krypčių vertinimo termino
Programos vykdymo kalba: lietuvių, anglų
Stipendija: pirmakursiai gali pretenduoti į įmonės „Teltonika“ 10 mėnesių 300 Eur/mėn. stipendiją. Daugiau informacijos: https://teltonika-high-tech-hill.com/lt/stipendija

Studijų programos paskirtis

Informacinių sistemų technologijų studijų programa skirta rengti inžinierius, gebančius programuoti, projektuoti ir kurti informacines sistemas, dinamines svetaines, portalus, programėles išmaniesiems įrenginiams,kurti ir administruoti duomenų bazes, administruoti kompiuterių tinklus ir operacines sistemas, taikyti debesų kompiuterijos ir virtualizacijos technologijas, valdyti kompiuterių tinklą eksploatuoti ir administruoti verslo IS, taikyti integruotas informacines sistemas organizacijų veikloje.

Studijų programos tikslas

Rengti Informacinių sistemų technologijų specialistus, gebančius analizuoti kompiuterių techninės ir programinės įrangos technines charakteristikas, projektuoti, programuoti, diegti, integruoti informacines sistemas, taikyti debesų kompiuterijos ir virtualizacijos technologijas įmonės veikloje, siekiant užtikrinti efektyvų jų veikimą įmonėje; įgalinti ir užtikrinti, kad šios studijų programos studentai mokės naudotis informaciniais šaltiniais, atrinkti tikslinę informaciją, ją klasifikuoti ir analizuoti, nuolat tobulinti savo kompetencijas, kūrybiškai, kritiškai mąstyti bei analizuoti ir apibendrinti veiklos rezultatus.

Numatomi studijų programos rezultatai

 1. Žinoti ir taikyti matematikos ir informatikos mokslų dėsningumus ir dėsnius, reikalingus suprasti informatikos inžinerijos studijų krypties fundamentinius pagrindus.
 2. Apibūdinti ir paaiškinti pagrindines sąvokas, faktus, susijusius su kompiuterių ir išmaniųjų įrenginių veikimu, kompiuterinių sistemų klasifikacija, architektūra, informacinių technologijų taikomaisiais sprendimais.
 3. Identifikuoti teisinius reikalavimus, reglamentuojančius informacinių sistemų veiklas, įskaitant duomenų apsaugą, intelektinės nuosavybės teises, darbo saugos klausimus.
 4. Pasirinkti ir naudoti tinkamus duomenų analizės metodus bei priemones, rinkti duomenis, juos apibendrinti ir atlikti jų analizę.
 5. Atlikti skirtingų informacijos šaltinių analizę konkrečiam atvejui, įvertinti jos patikimumą,  aprašyti problemą ir jos sprendimą abstrakčiame lygmenyje.
 6. Analizuoti šiuolaikines informacines technologijas ir sistemas, vertinti jų charakteristikas, atsižvelgiant į technines ir funkcines galimybes ir įmonių poreikius.
 7. Programuoti, projektuoti ir kurti informacines sistemas,  realizuojančias vartotojo sąsajos, veiklos logikos ir duomenų bazių komponentus.
 8. Diegti, integruoti, testuoti informacines sistemas, administruoti duomenų bazes ir saugyklas atsižvelgiant į pasirinktų sprendimų ekonominius, socialinius, saugos ir etinius aspektus.
 9. Taikyti debesų kompiuterijos ir virtualizacijos technologijas, valdyti kompiuterių tinklą.
 10. Kurti dinamines svetaines ir portalus, programėles išmaniesiems įrenginiams.
 11. Išmanyti pagrindinius informacinių sistemų projektų valdymo ir verslo aspektus; atsakingai įvertinti informacinių sistemų projektų etinį, komercinį ir teisinį bei aplinkosauginį poveikį.
 12. Dirbti komandoje, komunikuoti su kolegomis, potencialiais programinės įrangos užsakovais sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, pristatyti informatikos srities problemas ir sprendimus raštu ir žodžiu, taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.
 13. Savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje, suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, išlaikyti įmonės vertybines nuostatas, užtikrinant asmeninį bei įmonės įvaizdį.

Karjeros galimybės

Įgijęs Informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnį asmenys gali dirbti įvairiose Lietuvos ar užsienio kompiuterinių paslaugų, telekomunikacijų, automatinių sistemų arba kitos paskirties kompiuterizuotose įmonėse, valstybiniame ir privačiame sektoriuje, vadovauti atitinkamiems padaliniams šiose profesinės veiklos srityse: informacijos sistemų ir duomenų baziųprojektavimas, kūrimas ir eksploatavimas, dinaminių svetainių, portalų, programėlių išmaniesiems įrenginiams, programavimas ir kūrimas, informacijos valdymas, vadovavimas informacinių sistemų projektams, sistemų plėtra ir integracija, duomenų bazių ir kompiuterinių tinklų administravimas bei kitose veiklos srityse. Galima tęsti universitetines studijas pagal aukštojo mokslo technologinių mokslų informatikos inžinerijos krypties programas.

Laipsnio suteikimo reikalavimai

Absolvento žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, nurodyti studijų programos apraše, tikrinami ir vertinami viešai ginant jo baigiamąjį darbą. Studijų baigiamasis darbas yra analitinis projektas, pagrįstas savarankiškais taikomaisiais tyrimais. Baigiamajam darbui atlikti ir apginti skiriama 12 ECTS kreditų.

Dvigubas profesinio bakalauro laipsnis

Baigus Informacinių sistemų technologijų studijų programą ir siekiant dvigubo profesinio bakalauro laipsnio galima pasirinkti gretutines Verslo vadybos studijų programos (valstybinis kodas 6531LX004) studijas. Baigusiam papildomai suteikiamas Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis.

Studijų programos koordinatorė
Lekt. Rasa Balynienė

Nori studijuoti?

Įveskite pavardę
Įveskite telefono numerį
×