Vadyba

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai (160 valandų). Kurso trukmė – 2 mėnesiai. Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Vadyba – tai nuotolinio mokymosi kursas, parengtas taip, kad besimokantiems suteiktų galimybę greitai bei efektyviai įsisavinti pagrindinius vadybos principus, pagilinti turimas ar įgyti naujas teorines bei praktines žinias. Kursą sudaro teorinė medžiaga, užduotys, diskusijų klausimai. Pateikti savitikros klausimai su atsakymais, taip pat aiškinamasis sąvokų žodynėlis.
Kurso tikslai Suprasti organizacijos esmę bei egzistavimo principus, išmokti įvertinti organizacijos vidinę ir išorinę aplinkas, žinoti organizacijos kultūros reikšmę ir jos formavimo principus, suprasti atskiras valdymo proceso dalis (bendrąsias ir specialiąsias funkcijas).
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internete, mokymosi aplinkoje Moodle, jungiamasi su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.
Kurso kaina 210 eurai. Pastaba: kurso baigimo pažymėjimas įskaitomas Alytaus kolegijos aukštojo mokslo studijose (kurso kaina išskaičiuojama iš sumos, kurią reikėtų mokėti už studijas).

Kurso turinys

1. Organizacijos ir valdymas
1.1. Organizacijos apibūdinimas
1.2. Organizacijų bruožai
1.3. Organizacijos paskirtis
1.4. Organizacijos tikslų sistema
1.5. Organizacijos aplinka
1.6. Darbų paskirstymas ir valdymo lygiai
2. Organizacijos kultūra. Organizacijos vizija, misija ir filosofija
2.1. Organizacijos kultūra: samprata, struktūra, kaitos ypatumai
2.2. Organizacijos klimatas
2.3. Organizacijos vizija, misija ir filosofija
3. Vadybos funkcijos
3.1. Planavimas
3.1.1. Sprendimų priėmimas
3.1.2. Planavimas ir strateginis valdymas
3.1.3. Organizacijos planų hierarchija
3.2. Organizavimas, jo esmė
3.2.1. Struktūrinių grandžių formavimas
3.2.2. Organizacinių valdymo struktūrų tipai
3.2.3. Delegavimas
3.2.4. Vadovavimas
3.3. Motyvavimo esmė ir raida
3.3.1. Pasitenkinimo darbu (poreikių) motyvavimo teorijos
3.3.4. Procesinės motyvavimo teorijos
3.3.5. Motyvavimas ir kompensavimas
3.4. Kontrolė
3.4.1. Kontrolės lygiai
3.4.2. Kontrolės sistema įmonėje

Registruotis