Personalo vadyba

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai (160 valandų). Kurso trukmė – 2 mėnesiai. Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Personalo vadyba – tai nuotolinio mokymosi kursas, kuris suteikia žinias apie personalo vaidmenį organizacijoje, personalo organizavimą ir valdymą, vadovavimo stilius, motyvavimą bei efektyvios komunikacijos užtikrinimą. Kursas parengtas taip, kad besimokantiems suteiktų galimybę greitai bei efektyviai įsisavinti pagrindinius personalo vadybos principus, pagilinti turimas ar įgyti naujas teorines bei praktines žinias. Kursą sudaro teorinė medžiaga, užduotys, diskusijų klausimai. Pateikti savitikros klausimai su atsakymais, taip pat aiškinamasis sąvokų žodynėlis.
Kurso tikslai Susipažinti su personalo vadybos turiniu, esme ir tikslais; suvokti darbuotojų vaidmenį šiuolaikinėje organizacijoje; suprasti vadovo vaidmenį valdyme, jo darbo ypatumus ir funkcijas; suprasti personalo pažinimo bei motyvavimo svarbą bei turinį; žinoti vadovavimo priemonių sistemą, jos tikslus ir uždavinius.
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internete, mokymosi aplinkoje Moodle aplinkoje, jungiamasi su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.
Kurso kaina 210 eurai. Pastaba: kurso baigimo pažymėjimas įskaitomas Alytaus kolegijos aukštojo mokslo studijose (kurso kaina išskaičiuojama iš sumos, kurią reikėtų mokėti už studijas).

 Kurso turinys

1. Personalo vadybos turinys
1.1. Personalo vadybos samprata
1.2. Įmonės kultūros ir personalo politikos sąveika
2. Personalo vadybos aplinka

2.1. Išorinės aplinkos veiksniai
2.2. Vidinės aplinkos veiksniai
3. Personalo organizavimas
3.1. Darbų analizė
3.2. Darbo vietų aprašymas ir pareiginiai nuostatai
3.3. Darbuotojų poreikio planavimas
3.4. Personalo verbavimas
3.5. Personalo atranka
3.6. Darbuotojų adaptavimas
3.7. Personalo vertinimas
3.8. Personalo mokymas ir tobulinimas
4. Personalo valdymas
4.1. Vadovavimo samprata
4.2. Vadovavimo stiliai
4.3. Vadovavimo stilių lemiantys veiksniai
4.4. Vadovo autoritetas
4.5. Darbuotojų motyvavimas

 

Registruotis