ECTS

Nacionalinis kultūros kaitos projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais grindžiamų studijų programų metodikos kūrimas bei diegimas“

„Lietuva, viena paskutiniųjų senajame žemyne pereina prie vieningos Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS).
Įdiegus šią sistemą, Lietuvos aukštojo mokslo institucijos bus labiau matomos, ji padės joms dalyvauti Europos akademinėse iniciatyvose, palengvins lietuviškų diplomų ir kvalifikacijų pripažinimą bei jungtinių studijų programų kūrimą. Tikimasi, kad projekto metu sukurta ECTS nacionalinė koncepcija bus taikoma visose Lietuvos aukštosiose mokyklose kaip vienas iš studijų kokybės užtikrinimo būdų, taip pat tarptautiniam bendradarbiavimui, skaidresniems ir paprastesniems akademiniams mainams.
Lietuvos aukštojo mokslo institucijose parengiant ir įgyvendinant Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo nacionalinę koncepciją, bus pritaikoma „Tuning Educational Structures in Europe“ projekto įtvirtinta ECTS metodika.
Šiuo metu vartojama nacionalinė kreditų sistema atlieka tik vieną kreditinės sistemos funkciją – studentų darbo laiko apskaitą. Remiantis 2009 m, balandžio 30 d. priimtu Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140), ši samprata turi pasikeisti iki 2011m. rugsėjo 1 d. į kitokį – dualistinį akademinio kredito suvokimą, grindžiamą studento mokymosi apimtimi ir rezultatais.
Projekte pasirinktos 8 studijų kryptys leis patikrinti ECTS metodikos pritaikomumą jose, taip pat skirtingose studijų pakopose (profesinio bakalauro, bakalauro ir magistro) bei skirtingiems šių studijų krypčių programų profiliams. Taigi, greta ECTS diegimo gairių, projektas siekia sukurti demonstracinę ECTS metodikos taikymo versiją kiekvienai studijų sričiai.

Nuolatinę informaciją apie projekto eigą galima rasti projekto tinklapyje www.ects.cr.vu.lt