SMART Mokslas, matematika ir susijusios technologijos. Teminės pamokos europiniam bendradarbiavimui

Print smart

PROJEKTO TRUKMĖ:
2015-09-01/2018-08-31

PROJEKTO KOORDINATORIUS: Bromangymnasiet (Švedija)

PROJEKTO PARTNERIAI

 • DevonportHighSchoolforBoysAcademyTrust (JK)
 • TavistockCollege (JK)
 • LyceeCharlesBaudelaire (Prancūzija)
 • Alytaus kolegija (Lietuva)
 • Alen Multimedia SLL (Ispanija)

PROJEKTO TIKSLAI

 • Pagrindinių ir perkeliamųjų įgūdžių tobulinimas, panaudojant inovatyvius metodus
 • Edukacinių profesijų profilių stiprinimas
 • Kokybės tobulinimas įgyvendinant mobilumą ir tarptautinį bendradarbiavimą partnerystėje

PROJEKTO VEIKLOS

 • Laisvosios prieigos SMART skaitmeninio gido sukūrimas
 • Gerosios patirties pamokos, naudojant bendrą platformą
 • SMART savaitės JK, Švedijoje, Lietuvoje
 • Stažuotės CERN, Šveicarijoje
 • IKT naudojimas mokytojams/dėstytojams, mokiniams/studentams

 INTELEKTNIS PRODUKTAS

Skaitmeninis gidas http://smartweeks.eu/en/about