Naujienos

Skelbiamas viešas konkursas Alytaus kolegijos Tarybos nario pareigoms eiti

2020-06-01

Skelbiamas viešas konkursas Alytaus kolegijos Tarybos nario pareigoms eiti (Alytaus kolegijos Akademinės tarybos 2020 m. gegužės 29 d. protokolinis sprendimas Nr. V3-26).

Tarybos rinkimai Alytaus kolegijoje vyksta vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu (TAR, 2016-07-14, Nr. 20555), Alytaus kolegijos statutu (patvirtinta LR Vyriausybės 2011 m. lapkričio 2 d. nutarimu Nr. 1298, LR Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 945 redakcija), Alytaus kolegijos tarybos narių rinkimų tvarkos aprašu (patvirtinta Akademinės tarybos posėdyje 2017 m. rugsėjo 18 d., protokolo Nr. V3- 41).

Viešame konkurse gali dalyvauti asmenys, nepriklausantys Alytaus kolegijos personalui ir studentams.

Konkurse gali dalyvauti kandidatai:

 1. Turintys aukštąjį išsilavinimą ir ėję arba einantys atsakingas pareigas švietimo, mokslo, kultūros, viešosios veiklos ar verslo srityse.
 2. Turintys žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Alytaus kolegijos tikslų bei įgyvendinti jos misiją.
 3. Neinantys pareigų kitų aukštųjų mokyklų valdymo ar savivaldos organuose.
 4. Esantys nepriekaištingos reputacijos (nepriekaištinga reputacija suprantama taip, kaip apibrėžta 2016 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme Nr. XII-2534).
 5. Atstovaujantys vieną iš kolegijos strateginių interesų:
  • inžinerija ir (ar) technologijos;
  • verslas ir (ar) viešasis sektorius;
  • strateginė partnerystė ir (ar) projektų valdymas.

Asmenys, ketinantys dalyvauti konkurse iki 2020 m. birželio 12 d. 16 val. asmeniškai arba registruotu laišku Kolegijos personalo skyriui (206 kab., Studentų g. 17, Alytus) turi pateikti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 2. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Užpildytą kandidato į Tarybos narius anketą (Tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo 1 priedas), prašymą kandidatuoti į Tarybos narius (Tarybos narių rinkimų tvarkos aprašo 5 priedas).

Išsamesnės informacijos prašome teirautis (8 315) 79 411, el. paštu romena.serksniene@akolegija.lt.

Akademinės tarybos pirmininkė Danutė Baravykienė

Komentarai

Įveskite vardą
Įveskite el. pašto adresą

one × 3 =

Kitos naujienos

Į viršų