Šildymo sistemų projektavimas

Pavadinimas Šildymo sistemų projektavimas
Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai (160 valandų). Kurso trukmė – 2 mėnesiai. Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Tikslai ir uždaviniai Įgalinti ir užtikrinti, kad šios programos dalyviai įgytų teorinį ir praktinį pasirengimą, šildymo sistemų projektavimo darbui. Gebėti nustatyti reikalingus projektinius duomenis. Analizuoti teisinius dokumentus. Atlikti reikalingus skaičiavimus. Parinkti medžiagas ir įrangą. Projektuos šildymo ir vėdinimo sistemas
Modulių/temų pavadinimai Norminiai dokumentai. Šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Šilumos nuostolių pagal energinio naudingumo klases nustatymas. Kompiuterinių programų panaudojimas įrangos parinkimui. Hidrauliniai skaičiavimai. Šildymo sistemų projektavimas.
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internete, mokymosi aplinkoje Moodle aplinkoje, jungiamasi su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.
Kurso kaina 210 eurai. Pastaba: kurso baigimo pažymėjimas įskaitomas Alytaus kolegijos aukštojo mokslo studijose (kurso kaina išskaičiuojama iš sumos, kurią reikėtų mokėti už studijas).
Dėstytojas Sigita Alavočienė
Kontaktai sigita.alavocienė@akolegija.lt