Programavimo pagrindai

Kurso apimtis ir trukmė 6 ECTS kreditai. Kurso trukmė – 2 mėnesiai.  Mokymosi trukmė gali būti koreguojama, remiantis besimokančiojo ir kurso dėstytojo susitarimu.
Trumpas kurso apibūdinimas Programavimo pagrindų kurse suteikiamos žinios apie programavimo kalbas, jų istoriją ir vystymosi ypatybes. Nagrinėjama C++ sintaksė ir pagrindinės operacijos C++ kalboje, sprendžiami klasikiniai programavimo uždaviniai, apimantys skaičiavimo proceso valdymo operatorius, ciklus, veiksmus su masyvais, funkcijas. Formuojama programavimo žinių, gebėjimų ir įgūdžių sistema, reikalinga studento pasirinktai studijų programai įsisavinti bei realaus gyvenimo poreikiams tenkinti.Kursą sudaro teorinė medžiaga ir užduotys.
Kurso tikslai Programavimo pagrindų modulio paskirtis – susipažinti su programavimo technologijos pradmenimis, padėti įvertinti savo polinkius, mokymosi galias.
Kurso teikimo forma Kursas patalpintas internete, mokymosi aplinkoje Moodle, jungiamasi su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.
Atsiskaitymas už kursą Kiekvienas, baigdamas šį modulį, parengia programą kiekvienai temai arba dėstytojo pasiūlytai užduočiai atlikti, pristato savo darbą.
Kurso kaina 210 eurų. Pastaba: pasirinkus studijas Alytaus kolegijoje, kurso rezultatai bus įskaityti, o mokestis už kursą išskaičiuotas iš studijų kainos.

Kurso turinys

 Programavimo kalbų apžvalga

  1. C++ sintaksė ir pagrindinės operacijos C++ kalboje
  2. Pagrindiniai duomenų tipai ir duomenų vaizdavimas
  3. Skaičiavimo proceso valdymo operatoriai
  4. Vienmačiai duomenų masyvai
  5. Tekstiniai failai
  6. Funkcijos

 

Registruotis