Naujienos

Nauja Alytaus kolegijos Maisto produktų technologija studijų programa

2014-07-15

Prioritetu studijų kokybę laikanti Alytaus kolegija rūpinasi, kad jauni žmonės, įgiję išsilavinimą, karjeros siektų Dzūkijoje. Trylika akredituotų programų turinčioje aukštojoje mokykloje sukurta nauja – Maisto produktų technologijos studijų programa – taps tiltu tarp profesinių ir aukštųjų mokyklų, tarp studentų ir darbdavių.
Alytaus kolegija, kurdama naują studijų programą, įvertino tai, jog apie 30 proc. Pietų Lietuvos regiono profesinėse mokyklose parengtų absolventų pagal pasirinktą maisto krypties studijų programą studijas tęsia kitose šalies aukštosiose mokyklose.
„Siekdami sumažinti jaunimo nutekėjimo iš Dzūkijos tendencijas, bandysime sudaryti sąlygas maisto technologijų profesinio bakalauro kvalifikacijos siekti mūsų mieste. Būtina nutiesti tiltus tiek ateinantiems iš profesinių mokyklų, tiek mūsų absolventams. Bendraujame su profesinio rengimo centrais, kurie suinteresuoti, kad gabiausi jų absolventai, siekiantys gilesnių žinių ir norintys daryti karjerą, galėtų tęsti formalias studijas. Rūpinamės ir Kolegijos absolventų tolimesnėmis galimybėmis – esame sudarę sutartis su universitetais dėl užskaitomumo pripažinimo ir magistrų rengimo“, sako Kolegijos direktorė Danutė Remeikienė
Direktorės teigimu, mityba, ypač kokybiška, paklausi veiklos sritis, specialistai turi ir turės perspektyvą. Baigę šią studijų programą, į kurią įtraukta profesinė užsienio kalba, jauni žmonės neturės problemų įsidarbinti užsienyje. „Tačiau mes norime, kad jie liktų Lietuvoje“, pabrėžia D. Remeikienė.

Didžiausias dėmesys – praktiniam mokymui
Atlikus rinkos analizę ir anketinę didžiųjų prekybos, maisto gamybos įmonių ir asociacijų apklausą, paaiškėjo, kad šioms įmonėms labai trūksta viduriniosios grandies specialistų, galinčių kartu turėti ne tik minėtų, bet ir pirminės apskaitos bei rinkodaros kompetencijų.
Didieji prekybos centrai, siekdami sutrumpinti maisto produktų kelią iki galutinio vartotojo, šalia prekybos salės įrengia ir gamybos (mėsos, kulinarijos, konditerijos ir kt.) cechus. Todėl toje pačioje vietoje vykdant ir gamybą, ir prekybą, be jokios abejonės, pageidautina turėti kompetencijų, apibrėžiančių tiek maisto technologijos, tiek saugos bei prekinio paruošimo ribas.
Įvertinus blogėjančią statistinę šalies žmonių, ypač vaikų, sveikatos būklę ir ateities maisto perspektyvas, į Maisto produktų technologijos programos studijų planą įtraukti aktualūs ir įdomūs dalykai: funkcionalusis maistas, sveikatai palankios mitybos pagrindai, pasaulio kulinarinis paveldas ir mitybos teorijos, karjeros valdymo pagrindai ir kt.
„Norint kurti naujus ir sveikatai palankius maisto produktus, privalu nusimanyti apie kiekvieno maisto komponento poveikį žmogaus organizmo funkcijoms. Todėl naujoje studijų programoje bus nagrinėjamos maisto chemijos sąsajos su žmogaus fiziologija. Kitų aukštųjų mokyklų panašiose studijų programose maisto gamybos technologijos tarsi atsietos nuo žmogaus – pagrindinio maisto vartotojo. Ypatingą vaidmenį, kuriant naujas maisto technologijas vaidina ryšių tarp mitybos ir žmogaus genetinės informacijos nagrinėjimas. Todėl per atitinkamų dalykų dėstymą daugiau dėmesio skirsime santykiui tarp vartotojo ir maisto funkcinių savybių. Nusprendėme naujoje studijų programoje maisto technologijas nagrinėti neatsiejamai nuo Lietuvos kulinarinio paveldo“, programos ypatumus vardija direktorė D. Remeikienė.
Kadangi pagal statistiką penktadalis pagaminto maisto sugadinama jį pakuojant, transportuojant, paskirstant, tvarkant prekyboje, pagal naują studijų programą studentams bus siekiama suteikti daugiau kompetencijų, padėsiančių apsaugoti maisto produktus juos tvarkant prekybos įmonėse, turguose bei viešojo maitinimo įmonėse. Tam ketinama panaudoti ne tik Alytaus kolegijos Vadybos ir administravimo katedros sukauptą patirtį ir akademinius resursus, bet ir Alytaus maisto technologijų, maisto saugos, visuomenės sveikatos, prekybos specialistų praktikų potencialą.
Lemiamas veiksnys kuriant naujas technologijas ir ateities maistą yra vartotojų poreikiai, todėl didelį dėmesį Kolegija skirs gyventojų nuomonės, pomėgių, mitybos įpročių, gastronomijos tendencijų, bendriesiems rinkos tyrimams atlikti. Praktiniams tikslams planuojama efektyviai panaudoti Kolegijos maisto ruošimo bloko patalpas, įrangą bei specialistus.
Kadangi studijų programos populiarumą lemia ir akademinis personalas, jau šiandien deramasi su kai kuriais VU, KTU mokslininkais, galinčiais savo moksline bei praktine patirtimi prisidėti prie šios studijų programos realizavimo.
Studijų programoje dėmesys sufokusuotas į praktinį mokymą. „Matydami, kad gamybininkams reikia specialistų, turinčių praktikos, tačiau nepripumpuotų teorijos, sudarėme sutartis su Alytaus regiono maisto pramonės įmonėmis, kurios priims studentus atlikti ne tik praktikas, bet ir praktinius bei laboratorinius darbus. Šiuo metu studijų programose tai naujas, tačiau iš esmės – pamirštas anksčiau taikytas dalykas“, teigia studijų programos rengimo grupės vadovas Sigitas Naruševičius.
Jeigu ir Jūs svajojate apie kokybiškas ir perspektyvias studijas, įdomias paskaitas, puikias gyvenimo sąlygas studentų motelyje, turtingą kultūrinį ir sportinį gyvenimą – tapkite Alytaus kolegijos studentais. Alytaus kolegijoje Jūsų laukia kūrybingas akademinis personalas, modernios laboratorijos, turtingi ir novatoriški studijų centrai, įdomūs tarptautiniai projektai, bendramoksliai ne tik iš Lietuvos, o ir iš užsienio valstybių bei turiningas ir aktyvus laisvalaikis. Alytaus kolegijos siekis – veiklūs ir iniciatyvūs studentai, aktyviai kuriantys savo karjerą, dabartį ir ateitį.

Studijų programos rengimo grupės vadovas Sigitas Naruševičius

Komentarai

Įveskite vardą
Įveskite el. pašto adresą

Kitos naujienos

Į viršų