Parama studentams

PARAMA STUDENTAMS
Akademinė
Valstybės lygio ekstremalios situacijos metu studentams yra teikiama akademinė parama. Visais su studijomis susijusiais klausimais kreipkitės į Studijų centro darbuotojus.
Karjeros siekimo
Karjeros konsultacijas (CV, darbo, praktikos paieška ir kt.) studentams nemokamai teikia Neringa Vismolekienė, specialistė karjerai.
Registruotis el. paštu neringa.vismolekiene@akolegija.lt
Darbo ir praktikos skelbimai – https://akolegija.lt/padaliniai/centrai-ir-skyriai/karjeros-centras/naujienos/,  https://www.facebook.com/alytauskolegija.lt
Psichologo konsultacijos
Valstybės lygio ekstremalios situacijos metu Alytaus kolegijos studentai ir dėstytojai bei kiti darbuotojai gali gauti nemokamą psichologinę konsultaciją. Studentus konsultuoja psichologė Gintarė Babarskienė.
Kontaktai
El. paštas: gintare.babarskiene@lss.lt  
Tel. nr.: +370 621 40 202
Konsultacijos konfidencialumas garantuojamas!
Informacinių technologijų
Dėl techninių kliūčių, jungiantis prie Alytaus kolegijos informacinių sistemų, MS Teams, virtualios mokymo (-si) aplinkos Moodle kreipkitės į Inžinierių-kompiuterininką Raimundą Dabrilą el. paštu raimundas.dabrila@akolegija.lt.