Papildoma parama mažiau galimybių Erasmus+ mobilumo programoje turinčioms Alytaus kolegijos studentų grupėms

 

PAPILDOMA PARAMA MAŽIAU GALIMYBIŲ ERASMUS+ MOBILUMO PROGRAMOJE TURINČIOMS ALYTAUS KOLEGIJOS STUDENTŲ GRUPĖMS

Mažiau galimybių „Erasmus+“ mobilumo programoje turinčioms Alytaus kolegijos studentų grupėms, pateikus statusą pagrindžiančius dokumentus, taikoma papildoma individualios paramos dotacija (top-up):

  1. Studentai su negalia (fiziniais, psichiniais, intelekto ar jutimo sutrikimais, kurie gali trukdyti visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime tokiomis pačiomis sąlygomis kaip kiti);
  2. Studentai, turintys sveikatos problemų (įskaitant sunkias ligas, lėtines ligas, medicininius sutrikimus ar bet kokias kitas su fizine ar psichine sveikata susijusias situacijas, neleidžiančias dalyvauti programoje);
  3. Pabėgėlio statusą turintys studentai;
  4. Studentai, patiriantys diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, religijos, etninės priklausomybės, įsitikinimų, negalios, seksualinės orientacijos;
  5. Našlaičio statusą turintys studentai.

Papildoma individuali dotacija pagal fiksuotą dydį, skiriama mažiau galimybių turintiems studentams ir absolventams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ mobilume:

  • ilgalaikio mobilumo atveju – 250,00 Eur per mėnesį;
  • trumpalaikio mobilumo atveju – 100,00 Eur (kai mobilumo trukmė 5–14 dienų); 150,00 Eur (kai mobilumo trukmė 15–30 dienų).

Prašymas dėl papildomos individualios paramos