Pažymos

Pažymos išduodamos po 3 d. d. nuo prašymo atnešimo. Prašymus atnešti į 213 kab., Studentų g. 17 arba atsiųsti skenuotą pasirašytą prašymą el. paštu sandra.karpaviciene@akolegija.lt.
Studijų centre išduodamos pažymos apie:

  • studijas Alytaus kolegijoje;
  • sesijos, egzaminų, praktikos datas;
  • gautas stipendijas;
  • suteiktas akademines atostogas ar pertrauką moksle.

Prašymo pavyzdžiai lietuvių kalba: pažyma apie studijas, pažyma apie sesiją
Application form example in english you can find here
Prašymo šabloną galite atsisiųsti apačioje/Application filling form you can download below
Forma/Form