Nuotolinių studijų centras

Alytaus kolegijos nuotolinių studijų centras įkurtas, siekiant išplėsti aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą studijų srityje ir sukurti Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemą, paremtą naujausia telekomunikacinių ryšių technine įranga, leidžiančią naudotis pačiomis moderniausiomis mokymo(si) technologijomis ir integruojančią Lietuvos piliečius į informacinę visuomenę.

Nuotolinių studijų centro vykdoma veikla:

  • nuotolinio mokymosi metodų diegimas tradicinėse studijose,
  • bendradarbiavimas su kitų aukštųjų mokyklų nuotolinio mokymosi centrais,
  • informacijos apie nuotolinio mokymosi studijų programas ir kursus skleidimas,
  • organizacinė veikla, vykstant respublikiniams bei tarptautiniams seminarams, paskaitoms, vaizdo konferencijoms,
  • dalyvavimas projektuose,
  • visuomenės informavimas.