2017 m.

2017

BUZŪNIENĖ, Gintarė; GRIŠKĖNIENĖ, Edita; STRAVINSKIENĖ, Aušra Kompiuterinių žaidimų ar interaktyvių istorijų kūrimas naudojant platformą Scratch2. Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje Informacinės technologijos 2017: teorija, praktika, inovacijos. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai Nr. 1(6). Alytaus kolegija, 2017, ISSN 2029-9311 [IndexCopernicus International].

GRIŠKĖNIENĖ, Edita; PAIČIENĖ, Kristina; TERTELYTĖ, Teresė Virtualių technologijų  galimybės ir pritaikymas praktikoje kuriant interaktyvią internetinę reklamą. Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje Informacinės technologijos 2017: teorija, praktika, inovacijos. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai Nr. 1(6). Alytaus kolegija, 2017, ISSN ISSN 2029-9311 [IndexCopernicus International].

GRIŠKĖNIENĖ, Edita; MANCEVIČIUS, Laimonas; VARNAS, Tomas Atviro kodo tinklo aplikacijų kūrimo karkaso Laravel naudojimas kuriant informacines sistemas ir pritaikymas praktikoje. Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje Informacinės technologijos 2017: teorija, praktika, inovacijos. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai Nr. 1(6). Alytaus kolegija, 2017, ISSN ISSN 2029-9311 [IndexCopernicus International].

DAUDA, Justinas; BRAZIONIENĖ, Ingrida. Krovininio transporto darnaus vystymosi sprendimai, integruojant intermodalines technologijas. Respublikinės praktinės studentų konferencijos „APLINKOS APSAUGA IR INŽINERIJA 2017“ Žemės dienai paminėti CD, 2017-03-20, ISBN978-609-462-072-0

APONAS, Žilvinas; BRAZIONIENĖ, Ingrida. IntelligentTransportSystemsfortheCargoTransportProcesses’ optimisation. STUDENTS ON THEIR WAY TO SCIENCE Collectionofabstractsfromthe 12th International ScientificConference. – Jelgava, ISSN 2255-9566, 2017

NAUJOKAS, Mindaugas; MILIUS Romaldas; RAKAUSKIENĖ, Birutė; BARTKEVIČIŪTĖ, Regina LightSourcesinCars STUDENTS ON THEIR WAY TO SCIENCE Collectionofabstractsfromthe 12th International ScientificConference. – Jelgava, ISSN 2255-9566, 2017

GYLYS, Justas; MILIUS Romaldas; ABRAMAVIČIENĖ, Danutė; ŠAULYS, Povilas Reflector – SafetyHelper STUDENTS ON THEIR WAY TO SCIENCE Collectionofabstractsfromthe 12th International ScientificConference. – Jelgava, ISSN 2255-9566, 2017

VISOCKAITĖ, Jolita; ŠABLEVIČIENĖ, Dalia Students‘ EatingHabits STUDENTS ON THEIR WAY TO SCIENCE Collectionofabstractsfromthe 12th International ScientificConference. – Jelgava, ISSN 2255-9566, 2017

JABLONSKAITĖ, Viktorija; ŠABLEVIČIENĖ, Dalia ProblemswithFoodAdditives STUDENTS ON THEIR WAY TO SCIENCE Collectionofabstractsfromthe 12th International ScientificConference. – Jelgava, ISSN 2255

JUDICKAITĖ, Rima, ADOMAITIENĖ, Reda Motivesof Alytus CollegeStudents‘ ProfessionChoice STUDENTS ON THEIR WAY TO SCIENCE Collectionofabstractsfromthe 12th International ScientificConference. – Jelgava, ISSN 2255

FREITAGAITĖ, Samanta; TARASEVIČIŪTĖ Giedrė; ADOMAITIENĖ, RedaVyrų ir moterų arbatos vartojimo įpročiai 5-oji tarptautinė studentų konferencija „Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“/ “Youthin a changingsociety“. Vilniaus kolegija, 2017-03-09