2013 m.

  • KALPOKAS, Erikas; ŠARPNICKAS, Martynas; ABRAMAVIČIENĖ, Danutė; BRAZIONIENĖ, Ingrida; RADLINSKAITĖ. Rozalija. INVESTIGATING IMPORTANCE OF AUTOMOBILE DAMPER BY ASSESSING STABILITY OF SUSPENSION. Collection of Abstracts STUDENTS ON THEIR WAY TO SCIENCE. 2013 ISNN 1691-5623, 32 psl.
    ALEKŠIŪNAS, Paulius. Less Dependence on Oil. Collection of Abstracts STUDENTS ON THEIR WAY TO SCIENCE. 2013 ISNN 1691-5623, 39 psl.
  • Žodinį pranešimą tarptautinėje baigiamojoje projekto konferencijoje „VIDINĖS STUDIJŲ KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS ALYTAUS KOLEGIJOJE Informacinės technologijos 2013: Teorija, praktika, inovacijos“ skaitė Informacijos ir ryšių technologijų fakulteto studentas Nerijus Čeikus,
  • STRAVINSKIENĖ, Aušra; ČEIKUS, Nerijus tarptautinės baigiamosios konferencijos „VIDINĖS STUDIJŲ KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS ALYTAUS KOLEGIJOJE Informacinės technologijos 2013: Teorija, praktika, inovacijos“ pranešimas „Atviros prieigos talpyklos Alytaus kolegijoje sukūrimas“. 2013-05-16, Alytaus kolegija.