2014 m

AK MOKSLO TIRIAMOSIOS VEIKLOS SUVESTINĖ 2014 M.

Monografijos
GEDVILIENĖ, Genutė; KANKEVIČIENĖ, Lina, 2014. Monografija „Informacinės visuomenės technologijos ir jų kaita švietimo sistemoje.“ ISBN 978-609-467-013-8 (internete), ISBN 978-9955-34-462-9 (internete).
Leidiniai
Mokslinis žurnalas „Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos“, Alytaus kolegija, 2014, 283 l. – 18 sp. l.
KANKEVIČIENĖ, Lina; REMEIKIENĖ, Danutė; MERKEVIČIENĖ, Jurgita; BALČIŪNIENĖ, Jovita; VITIENĖ, Nijolė. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo pagal informacinių sistemų technologijų studijų programą metodika. ISBN 978-609-8141-08-5 (59 psl. 3,6875 sp. l.).
KANKEVIČIENĖ, Lina; REMEIKIENĖ, Danutė; MERKEVIČIENĖ, Jurgita; BALČIŪNIENĖ, Jovita; VITIENĖ, Nijolė. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo pagal informacinių sistemų technologijų studijų programą metodika. ISBN 978-609-8141-07-8 (65 psl. 4,2625 sp. l.).
BALČIŪNIENĖ, Jovita; MERKEVIČIENĖ, Jurgita; STADULIENĖ, Danutė; ŠPUKIENĖ, Regina; VITIENĖ, Nijolė. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo pagal verslo vadybos studijų programą metodika, 28 psl. 1,75 sp. l.
Straipsniai
Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose
PETRAUSKIENĖ, Rūta. E. studijų rengimo savianalizės metmenys// Advanced Learning Technologies – ALTA’2014, Kaunas, Lithuania, April 16, 2014 / Edited by V. R. Musankoviene; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2335-2140. 2014, p. 80–87.
PETRAUSKIENE, Ruta. Situation and Trends of Small and Medium Enterprises in Lithuania // Sector malych i srednich przedsiebiorsw w krajach nadbuzanskich, Suwalki, Poland, 18 Listopada 2014 / Edited by Pastwowa Wyzsza Szkola Zawodowa. Suwalki: …. ISSN ar ISBN ….. 2014, p. …. (leidinys rengiamas)
Lietuvos mokslo tarybos patvirtinto sąrašo tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose
KANKEVICIENE, Lina; GEDVILIENE, Genutė; VAICIUNIENE, Vilhelmina. Information Society Technologies in the Study Process: Teachers’ Perspective // European Scientific Journal, 2014 vol.10, No.22. European Scientific Institute. ISSN: 1857 – 7881 (Print) e – ISSN 1857 – 7431
KANKEVIČIENĖ, Lina; BALYNIENĖ, Rasa; JASIŪNAS Virginijus (2014). Vaizdo konferencijų taikymas studijose. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai Nr. 1(3). Alytaus kolegija, 2014, ISSN 2029-9311, Index Copernicus Journal Master List: http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php
ŽVINAKEVIČIENĖ, Daiva; JASIŪNAS, Virginijus. Interneto svetainių kūrimo mokymo tendencijos kolegijinių studijų procese. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai Nr. 1 (3). Tarptautinė duomenų bazėIndex Copernicus. http://akolegija.lt/wp-content/uploads/2014/09/Aukstuju-mokyklu-vaidmuo-issukiai-tendencijos-ir-perspektyvos-Nr3_2014.pdf. Alytaus kolegija, 2014, 273-278 psl. ISSN 2029-9311
PAIČIENĖ, Kristina; GRIŠKĖNIENĖ, Edita. Informacinių sistemų technologijų studijų programos vertinimas studentų požiūriu. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai1(3). 2014, 77-83 psl. ISSN 2029-9311. Index Copernicus Journal Master List: http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php
ADOMAITIS, Dovydas; JARUŠEVIČIUS Tomas; ABRAMAVIČIENĖ, Danutė; RADLINSKAITĖ, Rozalija; BRAZIONIENĖ, Ingrida. APPLICATION OF INTERMODAL TECHNOLOGIES IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT POLICY. Collection of Abstracts STUDENTS ON THEIR WAY TO SCIENCE, ISSN 2255-9566. 2014
BUZŪNAS, Karolis; LAPSKAITĖ, Sigita, KUPČINSKIENĖ, Irena. Renewable Resources Boom. Latvia University of Agriculture. 9th International Scientific Conference „Students on their way to science“ Collection of Abstracts. April 25, 2014
Pranešimai, publikuoti konferencijų leidiniuose
KUPČINSKIENĖ, Irena; LAPSKAITĖ, Sigita; BUZŪNAS, Karolis. Renewable Resources Boom. Latvia University of Agriculture. 9th International Scientific Conference „Students on their way to science“ Collection of Abstracts. 2014-04-25
KANKEVIČIENĖ, Lina; BALYNIENĖ, Rasa; PREIKŠIENĖ, Virginija. (2014). Use of social software in teaching (learning) as an education tool. Сборник научных статей под рабочим названием «Инженерно-педагогическое образование: проблемы и пути развития» Минский государственный высший радиотехнический колледж: тенденции иннова-М 62 ционного развития инженерно-педагогического образования: сб. науч. ст.: в 2 ч. / М-во образования РБ, УО МГВРК; под общ. ред. канд. пед.наук, доцента С. Н. Анкуды. – Минск: МГВРК, 2014. – Ч. 1. –С. 187.ISBN 978-985-526-237-5 (ч. 1)
GRIŠKĖNIENĖ, Edita; LEŠČINSKIENĖ, Danguolė; STONYS, Gintautas; RADLINSKAITĖ, Rozalija. (2014). ApplicationofLaserTechnologiesintheStudyProcess. Сборник научных статей под рабочим названием «Инженерно-педагогическое образование: проблемы и пути развития»Минский государственный высший радиотехнический колледж: тенденции иннова-М 62 ционного развития инженерно-педагогического образования: сб. науч. ст.: в 2 ч. / М-во образования РБ, УО МГВРК; под общ. ред. канд. пед. наук, доцента С. Н. Анкуды. – Минск: МГВРК, 2014. – Ч. 1. –С. 187. ISBN 978-985-526-237-5 (ч. 1).
PAULAUSKAITĖ, Evelina; LEŠČINSKIENĖ, Danguolė; STONYS, Gintautas. Respublikinės studentų mokslinės praktinės konferencijos „Naujų technologijų taikymas“, spausdintas pranešimas „Lazerinių technologijų taikymas reklamoje“. ISBN 978-609-415-080-7, Šiaulių valstybinė kolegija, 2014-04-17
GORAVIČIENĖ, Aurelija. Neformaliuoju mokymosi būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos kūrimas ir diegimas Alytaus kolegijoje. VDU respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemos diegimas aukštajame moksle“. Paž. Nr. KKC-946
PETRAUSKIENĖ, Rūta. Distance Learning Centre in AC. ,,Acrosslimits“, Hamrun, Malta, 2014-05-12
PETRAUSKIENE, Rūta. Distance Learning Centre. Istambul Commerce University, Stambulas, Turkija, 2014-09-23
RADLINSKAITĖ, Rozalija, URBONIENĖ, Laima. Cross-border co-operation experience in the development of the border areas. MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ –   TRANSGRANICZNOŚĆ JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONU. Instytut Humanistyczno – Ekonomiczny PWSZ w Suwałkach. 2014-04-23
Žodiniai pranešimai
ŠPUKIENĖ,Regina Corporate Social responsibility for a Market Economy the case of Lithuania. Tarptautinė konferencija “The main directions of the formation and development of a civilized market economy“. Baku Universitetas, Azerbaidžanas.
Dr. PETRAUSKIENĖ, RūtaE. studijųpaslaugų kokybės vertinimo rodikliai ir kriterijai// Advanced Learning Technologies – ALTA‘2014. International conference. Kaunas, 16th of April, 2014
Dr. PETRAUSKIENĖ, Rūta Distance Learning Centre in AC. ,,Acrosslimits“, Hamrun, Malta,  2014-05-12.
KANKEVIČIENĖ, Lina; BALYNIENĖ, Rasa; JASIŪNAS Virginijus. Vaizdo konferencijų naudojimas studijose. Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija, skirta Lietuvos narystės ES dešimtmečiui „Informacinės technologijos 2014: teorija, praktika, inovacijos. 2014-04-29
BALČIŪNIENĖ, Jovita; KLIMAVIČIŪTĖ, Edita. Alytaus kolegijos veiklos tarptautiškumas studentams atveria naujas galimybes. Žurnalas Reitingai, 2014 m. gegužė Nr. 1.
ŽVINAKEVIČIENĖ, Daiva; JASIŪNAS, Virginijus. Interneto svetainių kūrimo mokymo tendencijos kolegijinių studijų procese. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Informacinės technologijos 2014: teorija, praktika, inovacijos“. 2014-04-29 d., Alytaus kolegija.
GRIŠKĖNIENĖ E.; PAIČIENĖ K. Informacinių sistemų technologijų studijų programos vertinimas studentų požiūriu. Tarptautinėje konferencijoje ,,Informacinės technologijos 2014: teorija, praktika, inovacijos“. 2014-04-29 d., Alytaus kolegija.
PAULAUSKAITĖ E., LEŠČINSKIENĖ D., STONYS, G. Respublikinės studentų mokslinės praktinės konferencijos „Naujų technologijų taikymas“, spausdintas pranešimas „Lazerinių technologijų taikymas reklamoje“. ISBN 978-609-415-080-7, Šiaulių valstybinė kolegija, 2014-04-17. 2014-04-17. Pažymėjimas Nr. KŽ-810
Straipsniai žiniasklaidoje
KUPČINSKIENĖ, Irena. Pirmieji, dar nesusigulėję įspūdžiai apie spektaklį „Be adreso, be pavadinimo“. Alytaus naujienos 2014-06-05, Nr. 64.
KLIMAVIČIŪTĖ, Edita. Aukštojo mokslo diplomais džiaugiasi 12-oji Alytaus kolegijos absolventų laida//Alytaus naujienos Nr. 68.
KLIMAVIČIŪTĖ, Edita. Kokybiškos ir perspektyvios studijos Alytaus kolegijoje//Giružis Nr. 23.
KLIMAVIČIŪTĖ, Edita. Kokybiškos ir perspektyvios studijos Alytaus kolegijoje//Mano Druskininkai Nr. 23 (85).
KUPČINSKIENĖ, Irena. Pirmieji, dar nesusigulėję įspūdžiai apie spektaklį „Be adreso, be pavadinimo“. Paminėta AK, AK svečias dėstytojas, prof. Joseph Bulsys. Alytaus naujienos, Nr 64.
KUPČINSKIENĖ, Irena. Straipsnis Alytaus naujienose apie kolegijos  ryšius su Baltarusiją ir kelionę į Baltarusiją. Artima ir nežinoma kaimynė Baltarusija. Alytaus naujienos Nr.103.
KUPČINSKIENĖ, Irena. Susitikimas su Putinų gimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviais. 2013 lapkritis. Aprašyta „Alytaus naujienos‘ 2014. Sausio 9 d. Nr 3. Ir Putinų gimnazijos svetainėje. http://www.putinai.alytus.lm.lt/index.php?limitstart=50
KUPČINSKIENĖ, Irena. Artima ir nežinoma kaimynė Baltarusija. Straipsnis apie Alytaus kolegijos ryšius su Baltarusiją ir kelionę į Baltarusiją. Alytaus naujienos 2014-09-06, Nr. 103.
Straipsnis-interviu Ingos Mikelionytės straipsnyje „Suvokti ir pajusti = etika ir etiketas“ Alytaus naujienos, 2014 sausio 14 (Nr. 5) ir 16 d. Nr. 6 http://www.alytausnaujienos.lt/alytausnaujienos/spausdinti/?nid=10167

http://www.alytausnaujienos.lt/alytausnaujienos/paskutinionumeriostraipsniai/?nid=10177 Regina Špukienė

Knygų leidyba, vertimai
Santa Montefiori ,,Neužmiršk manęs”. Alma littera 2014. ISBN 978-609-01-1594-7. Iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė