2012m

 AK MOKSLO TIRIAMOJI VEIKLA 2012 metai

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

1. PETRAUSKIENE, Ruta, TARGAMADZE, Aleksandras. Agent System as Complex Support for the Learning Process // Information and Software Technologies: 18th International Conference, ICIST 2012. Communications in Computer and Information Science, Volume 319. New York: Springer, 2012. ISBN 978-3-642-33307-1. P. 397-405.

LMT patvirtintose duomenų bazėse

1. PETRAUSKIENĖ, Rūta , RUTKAUSKIENĖ, Danguolė, GUDONIENĖ, Daina, MUŠANKOVIENĖ Vilma Rūta. Inovatyvios technologijos mišraus ir e. mokymosi įgyvendinimui mokymo institucijose// Inžinerinės ir edukacinės technologijos. Mokslinių straipsnių žurnalas, Nr. 1. Kaunas: Kauno kolegija, 2012. ISSN 2029-9303. P. 99-106.

2. KANKEVIČIENĖ, Lina; GEDVILIENĖ, Genutė; BALYNIENĖ, Rasa (2012). Kolegijų studentų socialinės tinklaveikos įrankių naudojimas. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. Mokslo darbai. Nr. 3 (1) p. 65-73. [EBSCO Publishing Education Research Complete].

3. KANKEVIČIENĖ, Lina; GEDVILIENĖ, Genutė (2012). Kolegijų dėstytojų skaitmeninio raštingumo gebėjimai. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai. Nr. 1 (1) [INDEX COPERNICUS JOURNAL MASTER LIST].

4. BANIULIS, Kazys; PAIČIENĖ, Kristina; GRIŠKĖNIENĖ, Edita; BALYNIENĖ, Rasa; ČEPULIENĖ, Aurelija; LEŠČINSKIENĖ, Danguolė Moodle testtool sistemos taikymas IT dėstyme. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai. Nr. 1 (1). [INDEX COPERNICUS JOURNAL MASTER LIST].

5. RODŽIENĖ, Palmira; KLIUKINSKIENĖ, Aida; BUTKEVIČIENĖ, Ona (2012). Lietuviškų kompiuterijos terminų vartojimo internete tendencijos. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai. Nr. 1 (1). [INDEX COPERNICUS JOURNAL MASTER LIST].

6. ZAUTRA Rytis; PILKAUSKAS, Kęstutis; PUKALSKAS, Saugirdas (2012). Inovatyvių studijų metodų sinergija studijų programoje „Automobilių techninis eksploatavimas“. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai. Nr. 1 (1). [INDEX COPERNICUS JOURNAL MASTER LIST].

7. MARČIULAITIENĖ, Jūratė (2012). Informacinių technologijų taikymas prezentacijų kūrime. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos. Mokslo darbai. Nr. 1 (1). [INDEX COPERNICUS JOURNAL MASTER LIST].

Pranešimai, publikuoti konferencijų leidiniuose:

1. KANKEVIČIENĖ, Lina; BALYNIENĖ, Rasa ,,Alytaus kolegijos studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas, atnaujinant studijų programas kintančios darbo rinkos kontekste“ (STUGER). 10-oji respublikinė mokslinė-praktinė konferencija INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 2012: STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS IR TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS KINTANČIOS DARBO RINKOS KONTEKSTE. 2012.

2. VAIČIKAUSKAS, Viktoras; STONYS, Gintautas; GRIŠKĖNIENĖ, Edita; KAZIUKONIS, Justinas ,,Lazerinių technologijų taikymas kompiuteriniame dizaine“. 10-oji respublikinė mokslinė-praktinė konferencija INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 2012: STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS IR TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS KINTANČIOS DARBO RINKOS KONTEKSTE. 2012.

3. MAKŠECKIENĖ, Auksė ,,Lengvai prieinamos elektroninės sistemos ir mokymas(is) taikyti jas apskaitos-finansų studijose“. 10-oji respublikinė mokslinė-praktinė konferencija INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 2012: STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS IR TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS KINTANČIOS DARBO RINKOS KONTEKSTE. 2012.

4. ŽVINAKEVIČIENĖ, Daiva ,,Multimedijos produktų panaudojimo aktualijos studijų procese, ugdant kūrybiškumą“. 10-oji respublikinė mokslinė-praktinė konferencija INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 2012: STUDIJŲ KOKYBĖS GERINIMAS IR TARPTAUTIŠKUMO DIDINIMAS KINTANČIOS DARBO RINKOS KONTEKSTE. 2012.

5. RODŽIENĖ, Palmira; KLIUKINSKIENĖ, Aida. ,,Akademinės verslo kalbos vartojimo problemos“. STUDIJOS ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE: RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA ŠIAURĖS LIETUVOS KOLEGIJOJE 2012-02-23 skaitytas pranešimas.

6. KUPČINSKIENĖ, Irena; RADLINSKAITĖ, Rozalija. INCREASING INTERNATIONALIZATION OF STUDIES THROUGH IMPLEMENTATION OF THE PROJECT “DEMAND AND PROSPECTS OF HIGHER EDUCATION JOINT STUDY PROGRAMMES IN ALYTUS, GNIEZNO AND PORTO PARTNER INSTITUTIONS” FUNDED ACCORDING TO THE MEASURE OF THE EU HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PROGRAMME “IMPROVING STUDY QUALITY, INCREASE OF INTERNATIONALIZATION”. International conference JOINT STUDIES IN CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT 2012, 95 p. ISBN 978-609-8020-21-2.

7. IVANAUSKIENĖ, Irena. RESEARCH ON THE DEMAND OF SPECIALISTS OF INTERNATIONAL COMMERCE AND AUTOMOBILE ENGINEERING IN LABOUR MARKETS OF ALYTUS, GNIEZNO AND PORTO REGIONS. International conference JOINT STUDIES IN CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT 2012, 95 p. ISBN 978-609-8020-21-2.

8. ŠPUKIENĖ, Regina. RESEARCH ON THE SUDENT‟S DEMAND FOR INTERNATIONAL COMMERCE AND AUTOMOBILE ENGINEERING JOINT STUDY PROGRAMME. International conference JOINT STUDIES IN CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT 2012, 95 p. ISBN 978-609-8020-21-2.

9. ABRAMAVIČIENĖ, Danutė. AUTOMOBILE ENGINEERING JOINT STUDY PROGRAMME EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF CHANCES IN PORTO, GNIEZNO AND ALYTUS HIGHER EDUCATION INSTITUTION. International conference JOINT STUDIES IN CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT 2012, 95 p. ISBN 978-609-8020-21-2.

10. GORAVIČIENĖ, Aurelija. FEASIBILITY OF IMPLEMENTATION OF THE JOINT STUDY PROGRAMME INTERNATIONAL COMMERCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF PORTO, GNIEZNO AND ALYTUS. International conference JOINT STUDIES IN CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT 2012, 95 p. ISBN 978-609-8020-21-2.