2011m

AK MOKSLO TIRIAMOJI VEIKLA 2011 metai

Straipsniai
Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

1.    PETRAUSKIENE, Rūta, TARGAMADZE, Aleksandras. Classification of ITs Affected Distance Learning Barriers Using the Model of Anderson and Garrison. Journal of Communication and Computer (JCC) (06/2011). David Publishing, USA. ISSN 1548-7709. P. 429–435. [EBSCO].

2.    KANKEVIČIENĖ, Lina, BARAVYKIENĖ, Danutė. Web 2.0 technologijos ir jų naudojimas studijų procese. 2011.//Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. ISSN 2029-2279. [ERIC, IndexCopernicus].

3.    ŠPUKIENĖ, Regina, URBONIENĖ, Laima, FLOREA, Ramona. Development of corporate social responsibility in Lithuania: present situation and future perspectives. Tarptautinė konferencija Implementation of Corporate Social Responsibility in Entreprises. George Bacovia University Bacau, Romania. Straipsnis publikuotas: Economy Transdisciplinarity Cognition, George Bacovia University Bacău, No.1/2011, ISSN 1454-5675. (B+ indexed, IndexCopernicus).

4.    ŠPUKIENĖ, Regina, FLOREA, Ramona, FLOREA Radu, BROES, Luc. Designing and implementing a CSR communication strategy. Tarptautinėje konferencijoje Implementation of Corporate Social Responsibility in Entreprises. George Bacovia University Bacau, Romania. Straipsnis publikuotas: Economy Transdisciplinarity Cognition, George Bacovia University Bacău, No.1/2011, ISSN 1454-5675. (B+ indexed, IndexCopernicus).

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

1.    PETRAUSKIENE, Ruta, TARGAMADZE, Aleksandras. The Use of Information Technology Tools for Improving the Quality of Learning. In Information Technologies’ 2011: proceedings of the 17th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2011, Kaunas, Lithuania, April 27-29, 2011. Kaunas: Technologija, 2011, p. 209–214. ISSN 2029-0020.

2.    PEČIŪRIENĖ, Aleksandra, RADLINSKAITĖ Rozalija. Transfer of Innovation: Development of the System of Tailored Applied Researc. Learning by sharing: Strengthen the links between higher education, applied research, and practice, 22nd SPACE International Conference in Mechelen, Belgium \\ www.space-eu.info/space_conferences. aspx?conf ContentId= 112&showPag =abstracts&confID=27.

3.    VITIENĖ, Nijolė. Portfolio de l’enseignant et son expérience dans l’enseignement du FLE. L’expérience de l’enseignement du FLE à la Kolegija d’Alytus (Lituanie), ses acquis Bilan et perspectives pour l’éducation et la formation. Editions universitaires europeennes www.editions-ue.com. (26-07-2011). ISBN 978-613-1-58729-0; EAN 9786131587290. Numéro de pages: 104.

4.    ŠPUKIENĖ, Regina, URBONIENĖ, Laima, ŠPUKAITĖ, Kristina, AKAMAUSKAS, Justinas. Social responsibility in Lithuania: from concept to practice.VI Tarptautinė mokslo konferencija „Studentai kelyje į mokslą“, Latvijos Žemės ūkio universitetas. 2011. ISSN 1691-5623.

5.    GORAVIČIENĖ, Aurelija, DOMSKIS, Marius, DOMSKIENĖ, Jurgita. Komandinis darbas gamybos efektyvumui didinti. Mokslinė-praktinė konferencija „Gaminių technologijos ir dizainas 2011“ . Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2011 05 23, p. 316–323.

6.    ZAUTRA, Rytis. Ekologiškomis dujomis varomų dyzelinių automobilių perspektyvos Lietuvoje. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Teorinių žinių ir praktinių gebėjimų sinerginis integravimas transporto inžinerijos studijose“. 2011. ISBN 978-609-8020-18-4.

7.    LESEVIČIENĖ Aldona. Alytaus regiono ekonomika krizės laikotarpiu. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje“, pranešimų medžiaga. Alytaus kolegija, Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija LEDA. Vilnius: UAB CIKLONAS, 2011, p. 17-23. ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029-2813 (online).

8.    ŽIURKUTĖ, Neringa, KARANAUSKIENĖ, Jolanta, BUDRIENĖ Milda. Verslumo ugdymas: CREATOR EU metodika. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje“, pranešimų medžiaga. Alytaus kolegija. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija LEDA. Vilnius: UAB CIKLONAS, 2011, p. 94-102. ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029-2813 (online).

9.    LIUTKAUSKAITĖ, Jurgita, ŽIURKUTĖ, Neringa, KARANAUSKIENĖ, Jolanta. Socialiai atsakingos organizacijos įvaizdžio vientisumas. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje“, pranešimų medžiaga. Alytaus kolegija, Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija LEDA. Vilnius: UAB CIKLONAS, 2011, p. 115-121. ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029-2813 (online).

Pranešimai, publikuoti konferencijų leidiniuose:

1.    IVANAUSKIENĖ, Irena. Kelionių agentūros „ Etuna“ potencialių klientų Alytaus miesto verslo įmonėse tyrimas. Baigiamoji tarptautinė konferencija „Mokslo ir verslo sanglauda“. 2011. ISBN 978-609-8020-14-4.

2.    ŠPUKIENĖ, Regina, ŠPUKAITĖ Kristina. Kaimo turizmo komplekso „Kotrynos sala“ paslaugų ir kainos santykio vertinimas. Baigiamoji tarptautinė konferencija „Mokslo ir verslo sanglauda“. 2011. ISBN 978-609-8020-14-4.

3.    VISOCKAITĖ, Aira, VISOCKIENĖ, Aušrelė. UAB „Varlė“ ir jos produktų rinkos tyrimas. Baigiamoji tarptautine konferencija „Mokslo ir verslo sanglauda“. 2011. ISBN 978-609-8020-14-4.

4.    GORAVIČIENĖ, Aurelija. UAB „Alytaus spaustuvė“ konkurencingumo didinimas Baigiamoji tarptautinė konferencija „Mokslo ir verslo sanglauda“. 2011. ISBN 978-609-8020-14-4.

5.    ŽVINAKEVIČIENĖ, Daiva. UAB „Irmas“ svetainės ir informacinių leidinių projektas. Baigiamoji tarptautinė konferencija „Mokslo ir verslo sanglauda”. 2011. ISBN 978-609-8020-14-4.

6.    STONYS, Gintautas. VšĮ „Gerumo ąžuolas“ įvaizdžio formavimo priemonių apžvalga ir plėtra. Baigiamoji tarptautinė konferencija „Mokslo ir verslo sanglauda“. 2011. ISBN 978-609-8020-14-4.

7.    ŽIURKUTĖ, Neringa, KARANAUSKIENĖ, Jolanta, BUDRIENĖ Milda. Verslumo ugdymas: CREATOR EU metodika Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Verslumas ir inovacijų kultūra: valdžios, verslo ir aukštojo mokslo institucijų požiūris“, straipsnių rinkinys. Kauno kolegija. 2011, p. 50-65. ISSN 2029-7165.

8.    GRIŠKĖNIENĖ, Edita, STRAVINSKIENĖ, Aušra. Alytaus kolegijos vaidmuo regione. Respublikinės mokslinė-praktinė konferencija, skirta specialistų rengimo 85-mečiui. Konferencijos straipsnių rinkinys. Marijampolė, Marijampolės kolegija. ISBN 978-9955-645-45-0.

9.    GRIŠKĖNIENĖ, Edita. Alytaus kolegijos studentų projektinė veikla formuojant jų profesines kompetencijas. Respublikinė studentų mokslinė praktinė konferencija „Studentų projektinė veikla formuojant jų profesines kompetencijas“. Vilnius, Vilniaus kooperacijos kolegija, ISBN 978-609-95215-4-1.

10.    ŽVINAKEVIČIENĖ, Daiva. Socialiniai partneriai – praktinių studijų užtikrinimo garantas. Aukštosios mokyklos vaidmuo regione. Marijampolės kolegija, Marijampolė. ISBN 978-609-000.

11.    STRAVINSKIENĖ, Aušra, SABONYTĖ Sandra. Windows Live sistemos taikymas ugdyme. IX mokslinė-praktinė konferencija „Informacinės technologijos 2011: teorija, praktika, inovacijos“, pranešimų medžiaga. Alytus, Alytus kolegija. ISBN 978-609-8020-16-8.

12.    LEŠČINSKIENĖ, Danguolė, RUTKAUSKIENĖ, Danguolė. Multimedijos priemonių panaudojimas e. mokymosi profesinio rengimo kursuose. IX mokslinė-praktinė konferencija „Informacinės technologijos 2011: teorija, praktika, inovacijos“, straipsnių rinkinys, Alytus, Alytaus kolegija, CD, p. 68-75, ISBN 978-609-8020-16-8.

13.    ŽVINAKEVIČIENĖ, Daiva. Kliento ir rangovo bendradarbiavimo aspektai projektuojant internetines svetaine. IX mokslinė-praktinė konferencija „Informacinės technologijos 2011: teorija, praktika, inovacijos“. Alytus, Alytaus kolegija, ISBN 978-609-16-8.

14.    BUTKUS, Gintaras, RAČKUS, Raimondas. Kompiuterinių tinklų mokslo įstaigose priežiūrą ir analizę pagerinančios priemonės. Sistema STT++ IX mokslinė-praktinė konferencija „Informacinės technologijos 2011: teorija, praktika, inovacijos“, Alytus, Alytaus kolegija.

15.    RIBINSKAS, Vidmantas, GRIŠKĖNIENĖ, Edita. Informacinių sistemų projektavimo priemonių pritaikymas ugdyme. IX mokslinė-praktinė konferencija „Informacinės technologijos 2011: teorija, praktika, inovacijos“, Alytus, Alytaus kolegija.

16.    BALYNIENĖ, Rasa, PAIČIENĖ, Kristina. Informacinių sistemų technologijų studijų programos absolventų studijų procese įgytų kompetencijų vertinimas. IX mokslinė-praktinė konferencija„,Informacinės technologijos 2011: teorija, praktika, inovacijos“, pranešimų medžiaga. Alytus, Alytaus kolegija, ISBN 978-609-8020-16-8.

17.    BALYNIENĖ, Rasa, KAZIAUSKAITĖ, Agnė. Cloud Computing technologijų analizė. IX mokslinė-praktinė konferencija „Informacinės technologijos 2011: teorija, praktika, inovacijos“, pranešimų medžiaga. Alytus, Alytaus kolegija, ISBN 978-609-8020-16-8.

18.    MONKELIŪNAS, Antanas. Šiuolaikinių technologijų taikymas japoniškuose „Tyros“ serijos klavišiniuose muzikos instrumentuose. IX mokslinė-praktinė konferencija „Informacinės technologijos 2011: teorija, praktika, inovacijos“, pranešimų medžiaga. Alytaus kolegija, Alytus.

19.    MARČIULAITIENĖ, Jūratė. Šiuolaikinių informacinių technologijų skvarba žiniasklaidoje // Informacinės technologijos 2011: teorija, praktika, inovacijos. IX mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. Alytaus kolegija, Alytus. ISBN 978-609-16-8. p. 46-49.

20.    MARČIULAITIENĖ, Jūratė, GRIŠKĖNIENĖ, Edita, RADLINSKAITĖ, Rozalija, ANCERAVIČIŪTĖ, Sandra. Studentų projektinė veikla formuojant jų profesines kompetencijas. Respublikinė studentų mokslinė-praktinė konferencija. 2011 m. sausio 27 d., Kaunas, Vilniaus kooperacijos kolegija.

21.    RODŽIENĖ, Palmira, KUNCEVIČIŪTĖ Greta, LEKAVIČIŪTĖ Vita. Alytaus miesto įmonių pavadinimų rinkimosi tendencijos. Respublikinė studentų vaizdo konferencija. Vilnius. 2011.

Mokomosios metodinės priemonės

1.    STADULIENĖ, Danutė. Studentų pasiekimų vertinimas Alytaus kolegijos verslo praktinio mokymo firmoje „H&A Export Co.“. Iš: Pasiekimų vertinimas verslo praktinio mokymo firmose (red. Bačiulytė, R.). Mokomoji knyga. Vilnius, 2011, 208 psl. ISBN 978-609-436-006-0.

2.    110 modulių nuotolinėje mokymosi terpėje Moodle: teorija, praktinės užduotys, testai, skaidrės, savarankiškų studijų medžiaga. Projektas „Alytaus kolegijos studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas atnaujinant studijų programas kintančios darbo rinkos kontekste (STUGER)“ 2010–2012 m.