2010 m

AK MOKSLO TIRIAMOJI VEIKLA 2010 metai

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

1. PETRAUSKIENĖ, Rūta, TARGAMADZĖ, Aleksandras. Impact of Information Technologies on Modern Learning // Information Technologies and Control. ISSN 1392 124X. 2010, Vol. 39, No. 3, p. 169–175. [ISI Web of Science].
2. PETRAUSKIENĖ, Rūta, TARGAMADZĖ, Aleksandras. Classification of distance learning agents // Information Technologies’ 2010: proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010 / Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene; Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 316–323. [ISI Proceedings].
Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose
1. RAKAUSKIENĖ, Birutė, STRAVINSKIENĖ, Aušra, BARTKEVIČIŪTĖ, Regina. Integration of informatikon technologies into the process of elektronic studines. 5th International Scientific Conference STUDENTS ON THEIR WAY TO SCIENCE, Latvia University of Africulture, p. 58, ISSN 1691-5623.
2. KANKEVIČIENĖ, Lina, GRIŠKĖNIENĖ, Edita, BALYNIENĖ, Rasa. Elektroninės leidybos studijų programos absolventų studijų procese įgytų kompetencijų vertinimas. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė“, straipsnių rinkinys, CD, Kaunas, Kauno kolegija, p. 290-295, ISBN 978-609-436-004-6, ISBN 2029-4557.
Pranešimai, publikuoti konferencijų leidiniuose
1. ZACHAROVAS, Stanislovas, STONYS, Gintautas, Griškėnienė, Edita. Halografija elektroninės leidybos studijų programoje. Kolegijų veiklos 10-mečio tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Koleginių studijų patrauklumo stiprinimas“ straipsnių rinkinys, Vilnius, p. 123-130, ISBN 978-609-436-004-6.
2. ŽVINAKEVIČIENĖ, Daiva, RADLINSKAITĖ, Rozalija, PEČIŪRIENĖ, Aleksandra. Savarankiškas darbas profesinio bakalauro studijų procese. Kolegijų veiklos 10-mečio tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Koleginių studijų patrauklumo stiprinimas“ straipsnių rinkinys, Vilnius, p., 46–54. ISBN 978-609-436-004-6.
3. VITIENĖ, Nijolė. Studentų ir specialybės dėstytojų mobilumas profesiniais tikslais – bendras aukštojo mokslo erdvės kūrimo pagrindas// Koleginių studijų patrauklumo stiprinimas“. Vilniaus, Kauno, Alytaus ir Utenos kolegijų veiklos 10-mečio tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, straipsnių rinkinys. – Vilnius: UAB CIKLONAS, 2010. p. 46–54. ISBN 978-609-436-004-6.
4. KANKEVIČIENĖ, Lina, BALYNIENĖ, Rasa, BARAVYKIENĖ, Danutė. Informacinės technologijos ir jų naudojimas studijų procese. Kolegijų veiklos 10-mečio tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Kolegijos technologijos ir jų naudojimas studijų procese“ straipsnių rinkinys, Vilnius, p. 337-341, ISBN 978-609-436-004-6.
5. BARTKEVIČIŪTĖ, Regina, BENDORAVIČIENĖ, Snieguolė, KUPČINSKIENĖ, Irena, PREIKŠIENĖ, Virginija, RADLINSKAITĖ, Rozalija. Elektroninio kalbų aplanko diegimas Alytaus kolegijoje. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Kalbų mokymo/si aspektai lingvistiniame, didaktiniame ir sociokultūriniame kontekstuose“, pranešimų medžiaga, Marijampolė, e. leidinyje. ISBN 978-9955-645-39-9. p. 6–14.
6. LESEVIČIENĖ, Aldona. Inžinerinės krypties baigiamųjų darbų vertinimo veiksmingumas. Mokslinė-praktinė konferencija „Ekonominės situacijos įtaka specialistų rengimui“, 2010 04 29., ISBN 978-609-8020-13-7.
7. RAKAUSKIENĖ, Birutė. Informacinių technologijų panaudojimas fizikos mokymui ir mokymuisi. Respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Verslas-studijos-mokslas 2010“ straipsnių rinkinys ISBN 978-9955-18-491-1.
8. MILIUS, Romaldas. Eismo analizė žiedinėse sankryžose. Respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Verslas-studijos-mokslas 2010“ straipsnių rinkinys ISBN 978-9955-18-491-1.
9. KLIUKINSKIENĖ, Aida, RODŽIENĖ, Palmira. Kompiuterijos terminų vartojimo problemos. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Verslas – studijos – mokslas 2010“, straipsnių rinkinys, p. 143-151, Rietavas, ISBN 978-9955-18-491-1.
10. VITIENĖ, Nijolė, STANKEVIČIUS, Nerijus, URKA, Žydrūnas. Nuotolinių studijų taikymo galimybės Lietuvos aukštojo mokslo institucijos. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Informacinės technologijos 2010: teorija, praktika, inovacijos“. Straipsnių rinkinys, Alytaus kolegija, p. 72-77, ISBN 978-609-8020-10-6.
11. RODŽIENĖ, Palmira, KLIUKINSKIENĖ, Aida, BUTKEVIČIENĖ, Ona. Kompiuterijos terminų vartojimo internete lyginamoji analizė. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Informacinės technologijos 2010: teorija, praktika, inovacijos“ straipsnių rinkinys, Alytus, Alytaus kolegija, CD, ISBN 978-609-8020-10-6.
12. JASIŪNAS, Virginijus. Virtualių mokymosi aplinkų Blackboard Vista ir Moodle galimybių palyginimas. Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Informacinės technologijos 2010: teorija, praktika, inovacijos“, straipsnių rinkinys, Alytus, Alytaus kolegija, CD, ISBN 978-609-8020-10-6.
13. BARAVYKIENĖ, Danutė. Šiuolaikinių technologijų integravimas į studijų procesą tenkinant verslo poreikius. Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Informacinės technologijos 2010: teorija, praktika, inovacijos“, straipsnių rinkinys, Alytus, Alytaus kolegija, CD, ISBN 978-609-8020-10-6.
14. ŽVINAKEVIČIENĖ, Daiva. Valstybinių kolegijų internetinių svetainių analizė teisiniame kontekste. Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija ,,Informacinės technologijos 2010: teorija, praktika, inovacijos“, straipsnių rinkinys, Alytus, Alytaus kolegija, p. 104, ISBN 978-609-8020-10-6.
15. VITIENĖ, Nijolė, STANKEVIČIUS, Nerijus. Profesinis interesas – parengti ir administruoti mokomojo dalyko tinklaraštį. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Informacinės technologijos 2010: teorija, praktika, inovacijos“, straipsnių rinkinys, Alytus, Alytaus kolegija, p. 98-103, ISBN 978-609-8020-10-6.
16. STRAVINSKIENĖ, Aušra, LEŠČINSKIENĖ, Danguolė. Personalo apskaitos sistemų analizė Alytaus miesto įmonėse. Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Informacinės technologijos 2010: teorija, praktika, inovacijos“, straipsnių rinkinys, Alytus, Alytaus kolegija, CD, p. 78-85, ISBN 978-609-8020-10-6.
17. GRIŠKĖNIENĖ, Edita, KANKEVIČIENĖ, Lina, JANUŠAUSKAS, Edgaras. Internetinių technologijų taikymas versle. Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija „Informacinės technologijos 2010: teorija, praktika, inovacijos“, straipsnių rinkinys, Alytus, Alytaus kolegija, p. 12-16, ISBN 978-609-8020-10-6
18. STADULIENĖ, Danutė. Studentų vertinimo patirtis Alytaus kolegijos VPMF. Mokslinė -praktinė konferencija „Ekonominės situacijos įtaka specialistų rengimui“, pranešimų medžiaga. – Alytus, 2010 04 29. ISBN 978-609-8020-13-7.
19. BRAZIONIENĖ, Ingrida, ABRAMAVIČIENĖ, Danutė, LESEVIČIENĖ, Aldona. Inžinerinės krypties baigiamųjų darbų vertinimo veiksmingumas. Mokslinė- praktinė konferencija „Ekonominės situacijos įtaka specialistų rengimui“ 2010, ISBN 978-609-8020-13-7.
20. ZAUTRA, Rytis. Automobilių agregatų būklės diagnozavimas pagal alyvos užterštumą. Tarptautinis seminaras „Šiuolaikinė automobilių diagnostika“. Pranešimas. Alytaus kolegija, Alytus, 2010.
Publicistinis leidinys
1. URBONIENĖ, Laima, ŽYGAS, Aloyzas. Mokslo ir asmenybių magnetizmas. Alytus: AK leidybos centras „E. knygnešys“; Vilnius: UAB „Sapnų sala“ 2010. 207 p. ISBN 978-609-8020-12-0 (leidinys parengtas Alytaus miesto ir rajono savivaldybių užsakymu populiarinti aukštojo mokslo svarbą regiono ekonominei, socialinei ir kultūrinei plėtrai).
Mokomosios metodinės priemonės
1. Mokomosios metodinės priemonės. Projektas „I studijų pakopos programų kokybės ir tarptautiškumo didinimas Kauno Technologijos Universitete Ekonomikos ir Vadybos fakultete bei Alytaus kolegijos Vadybos fakultete“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-086, lietuvių kalba:
1) Virginija Preikšienė. Užsienio kalba (anglų)
2) Aira Visockaitė. Marketingas
3) Aira Visockaitė. Tarptautinis marketingas
4) Aira Visockaitė. Rėmimo valdymas
5) Aira Visockaitė, Neringa Draugelienė. Marketingo komunikacija
6) Aldona Lesevičienė. Įmonių ekonomika
7) Auksė Makšeckienė. Valdymo apskaita
8) Aurelija Goravičienė. Pardavimo valdymas
9) Aurelija Goravičienė. Prekybos marketingas
10) Aurelija Goravičienė. Baigiamasis darbas
11) Aurelija Goravičienė, Vilma Slavickienė. Baigiamoji praktika
12) Danutė Abramavičienė. Tarptautinė prekyba
13) Danutė Abramavičienė. Aplinkosauga
14) Danutė Abramavičienė. Ergonomika
15) Danutė Stadulienė. Strateginis marketingas
16) Danutė Stadulienė, Jolanta Karanauskienė. Naujo produkto kūrimas
17) Danutė Stadulienė, Auksė Makšeckienė. Profesinių įgūdžių lavinimo praktika (praktinė firma)
18) Irena Ivanauskienė, Jūratė Budrikienė. Marketingo tyrimai
19) Irena Ivanauskienė, Jūratė Budrikienė. Rinkos tyrimų praktika
20) Jolanta Karanauskienė. Vartotojų elgsena
21) Jolita Leonavičienė. Vartotojų teisių politika ir institucijos
22) Jovita Balčiūnienė. Informacinės technologijos
23) Jovita Balčiūnienė, Danutė Baravykienė. Taikomųjų kompiuterinių programų praktika
24) Jovita Balčiūnienė, Vilma Savukynienė. Elektroninė komercija
25) Kristina Špukaitė. Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba
26) Laima Urbonienė, Aida Kliukinskienė. Kalbos kultūra ir oratorinis menas
27) Laima Urbonienė, Aida Kliukinskienė. Tarptautinis protokolas
28) Liuda Čižinauskienė. Filosofija
29) Palmira Rodžienė. Verslo komunikacija
30) Rita Briedytė. Apskaitos pagrindai
31) Jūratė Patackaitė. Finansų pagrindai
32) Romalda Stasionienė. Bendravimo psichologija
33) Rūta Petrauskienė. Vadyba
34) Tautvydas Džiautas, Motiejus Remeika. Teisės pagrindai
35) Vilija Vervečkienė. Projektų vadyba
36) Vilma Slavickienė. Mikro,-makroekonomika
37) Regina Špukienė. Visuotinės kokybės vadyba
38) Regina Špukienė. Verslo etika ir etiketas
39) Jurgita Merkevičienė. Ekonominė statistika
40) Jurgita Merkevičienė, Danutė Baravykienė. Matematika
41) Neringa Žiurkutė. Kainodara
42) Milda Budrienė. Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas
43) Milda Budrienė, Rita Briedytė. Pažintinė realioje įmonėje praktika
44) Antanas Sakavickas. Civilinė ir darbo sauga
2. Mokomosios metodinės priemonės. Projektas „I studijų pakopos programų kokybės ir tarptautiškumo didinimas Kauno Technologijos Universitete Ekonomikos ir Vadybos fakultete bei Alytaus kolegijos Vadybos fakultete“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-086, anglų kalba:
1) Virginija Preikšienė. Foreign Language (English)
2) Aira Visockaitė. Marketing
3) Aira Visockaitė. International Marketing
4) Aira Visockaitė. Promotion Management
5) Aira Visockaitė, Neringa Draugelienė. Marketing Communication
6) Aldona Lesevičienė. Company Economics
7) Auksė Makšeckienė. Managerial Accounting
8) Aurelija Goravičienė. Sales Management
9) Aurelija Goravičienė. Trade Marketing
10) Aurelija Goravičienė. Final Thesis
11) Aurelija Goravičienė, Vilma Slavickienė. Final Practical Training
12) Danutė Abramavičienė. International Trade
13) Danutė Abramavičienė. Environment Protection
14) Danutė Abramavičienė. Ergonomics
15) Danutė Stadulienė. Strategic Marketing
16) Danutė Stadulienė, Jolanta Karanauskienė. New Product Creation
17) Danutė Stadulienė, Auksė Makšeckienė. Professional Skills Training (Practice Firm)
18) Irena Ivanauskienė, Jūratė Budrikienė. Marketing Research
19) Irena Ivanauskienė, Jūratė Budrikienė. Practical Market Research Training
20) Jolanta Karanauskienė. Consumer Behaviour
21) Jolita Leonavičienė. Consumer Rights Policy and Institutions
22) Jovita Balčiūnienė. Information Technologies
23) Jovita Balčiūnienė, Danutė Baravykienė. Practical Training on Application Software
24) Jovita Balčiūnienė, Vilma Savukynienė. Electronic Commerce
25) Kristina Špukaitė. International Business Economics and Management
26) Laima Urbonienė, Aida Kliukinskienė. Standards of Language and Oratory
27) Laima Urbonienė, Aida Kliukinskienė. International Protocol
28) Liuda Čižinauskienė. Philosophy
29) Palmira Rodžienė. Business Communication
30) Rita Briedytė. Fundamentals of Accounting
31) Jūratė Patackaitė. Fundamentals of Finance
32) Romalda Stasionienė. Communication Psychology
33) Rūta Petrauskienė. Management
34) Tautvydas Džiautas, Motiejus Remeika. Fundamentals of Law
35) Vilija Vervečkienė. Project Management
36) Vilma Slavickienė. Micro and Macro Economics
37) Regina Špukienė. Total Quality Management
38) Regina Špukienė. Business Ethics and Etiquette
39) Jurgita Merkevičienė. Economic Statistics
40) Jurgita Merkevičienė, Danutė Baravykienė. Mathematics
41) Neringa Žiurkutė. Pricing
42) Milda Budrienė. Work Organization, Standards and Remuneration
43) Milda Budrienė, Rita Briedytė. Cognitive Practical Training in Real Company
44) Antanas Sakavickas. Human and Civil Safety