2008m

AK MOKSLO TIRIAMOJI VEIKLA 2008 metai

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose
1. PETRAUSKIENĖ, Rūta, TARGAMADZĖ, Aleksandras. Nuotolinių studijų kokybė technologijų kaitos sąlygomis (The Quality of Distance Learning in the Situation of Technological Change) // Aukštojo mokslo kokybė (The Quality of Higher Education) (05/2008). Vytautas Magnus University, Kaunas. ISSN 1822-1645. p. 74–93. [ERIC, IndexCopernicus].
2. VITIENĖ, Nijolė, MIČIULIENĖ, Rita. Kriterinio vertinimo ir kokybinės grįžtamosios informacijos taikymas kalbėjimo užsienio kalba įgūdžiams lavinti e. mokymo/si kontekste. Aukštojo mokslo kokybė (The Quality of Higher Education). ISSN 1822-1645. [EBSCO Publishing Educational Research Index, EBSCO Educational Research Complete, TOC Premier (EBSCO), CEEOL ir MLA International Bibliography].3. RUMINAITĖ, Rasa, LUKIANAS, Antanas. Peculiarities of water runoff and pollution in Lielupe watershed. The 7th International conference „Environmental engineering”: selected papers, Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282648. p. 709-716.
4. LUKIANAS, Antanas, RUMINAITĖ, Rasa. Land drainage development process and runoff changes in Lithuanian rivers. The 7th International conference „Environmental engineering”: selected papers, Vol. 2. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282648. p. 606-612.
5. RUMINAITĖ, Rasa, LUKIANAS, Antanas. Pernelyg šlapių žemių sausinimo įtakos upių nuotėkiui vertinimas. Aplinkos apsaugos inžinerija: 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis”: straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283850. p. 200-207.
6. RUMINAITĖ, Rasa, LUKIANAS, Antanas. Peculiarities of water runoff and pollution in Lielupe watershed. The 7th International conference „Environmental engineering”: selected papers, Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955282648. p. 709-716.
7. LUKIANAS, Antanas, RUMINAITĖ, Rasa. Land drainage development process and runoff changes in Lithuanian rivers. The 7th International conference „Environmental engineering”: selected papers, Vol. 2. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282648. p. 606-612.
Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose
1. GORAVIČIENĖ, Aurelija, DOMSKIENĖ, Jurgita. Analyzis of Outsized Clothes Market in Lithuania. „Innovative Materials & Technologies inMade-up Textile Articlesand Footwear“ 8t h Joint International Conference, Technical University of Lodz, 2008. ISBN 978-83-7283-265-8. P. 42-46.
2. GUDAITIS, Vytautas, BRAZIONIENĖ, Ingrida. Integration of third party logistic services into company activities (3 pl). Students on their way to science: selection of theses for an international students’ research conference. 2008, 199 psl.
3. RIMKIENĖ, Dainora, ABRAMAVIČIENĖ, Danutė, RADLINSKAITĖ, Rozalija, ZUBREVIČIUS, Audrius. Consolidation of student practical of student skills in formation of engineering competencies. Students on their way to science: selection of theses for an international students’ research conference. 2008, 167 psl.
Pranešimai, publikuoti konferencijų leidiniuose
1. BRAZIONIENĖ, Ingrida, ABRAMAVIČIENĖ, Danutė, BUTKEVIČIENĖ, Ona. Sandėlių logistikos procesų valdymo inovacijos. Inžinerijos studijų inovacijos. Konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. 2008, p. 45-51. ISBN 978-9955-18-2993.
2. KANKEVIČIENĖ, Lina, STRAVINSKIENĖ, Aušra. Agentais grindžiamas modeliavimo ir Skruzdėlių kolonijos sistema. Aukštųjų mokyklų dėstytojų ir ūkio subjektų specialistų mokslinės kompetencijos tobulinimas. MOKOM baigiamosios konferencijos pranešimų medžiaga. 2008 m. ISBN 978-9986-38-858-6, p. 43-51.
3. KARANAUSKIENĖ, Jolanta, BUDRIENĖ, Milda, GORAVIČIENĖ, Aurelija. Baigiamųjų darbų organizavimo tobulinimo aspektai Alytaus kolegijoje. „Aukštųjų mokyklų dėstytojų ir ūkio subjektų specialistų mokslinės kompetencijos tobulinimas-MOKOM“ baigiamosios konferencijos pranešimų medžiaga. 2008, p. 4-8. ISBN 978-9986-38-858-6.
4. MILIUS, Romaldas. Eismo saugumo problemos Alytaus mieste. Mokslas – Lietuvos ateitis. TRANSPORTAS: Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos pranešimų medžiaga Vilnius. 2008.
5. MILIUS, Romaldas. Eismo įvykiai ir jų priežastys Alytaus mieste. Inžinerijos studijų inovacijos: konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. 2008, 135–138 psl. ISBN 978-9955-18-299-3.
6. ŠALČIUS, Kazys. Slydimo trinties sraigtinėje perdavoje mažinimas. Mokslinė- praktinė konferencija „Inžinerijos studijų inovacijos“: pranešimų medžiaga. 2008, ISBN 978-9955-18-299-3.
Mokomosios metodinės priemonės
1. BENDORAVIČIENĖ, Snieguolė. Marketing und Werbung. M. Breckle/ K. Geyer (Hrsg.): Fachdeutsch in Beispielen. Vilnius: VPU leidykla. 2008. ISBN 978-9955-20-326-1.
2. KMIELIAUSKIENĖ, Pranė. Mašinų elementai: metodinės nuorodos kursiniam darbui rengti. Alytus: AK leidybos centras „E. knygnešys“, 2008. 58 p.ISBN 978- 9955-9779-9-5.
Studijų dalykų metodinė medžiaga, parengti nuotolinio mokymosi kursai. INTERREG programos projektas „Aukštojo mokslo plėtra Alytaus ir Suvalkų regionuose“ (2006/356):
1) Virginija Preikšienė. 1st Foreign Language
2) Aida Kliukinskienė, Kristina Paičienė, Regina Špukienė. Business Ethics and Etiquette
3) Milda Budrienė, Aldona Dainauskienė. Company Economics
4) Auksė Makšeckienė. Finance Accounting
5) Jurgita Merkevičienė, Antanas Monkeliūnas. General Statistics
6) Ona Butkevičienė. Information Search Systems
7) Lina Kankevičienė. Information technologies
8) Pranė Kmieliauskienė, Kristina Špukaitė. Macroeconomics
9) Rūta Petrauskienė. Management
10) Aleksandra Pečiūrienė. Managerial Accounting
11) Dainora Rimkienė, Aira Visockaitė. Marketing
12) Danutė Remeikienė, Valė Zdanavičienė. Mathematics
13) Danutė Abramavičienė, Kristina Špukaitė. Microeconomics
14) Virginijus Jasiūnas. Practice of Information Technologies
15) Aldona Lesevičienė. Project Management
16) Regina Špukienė. Total Quality Management