2006m

AK MOKSLO TIRIAMOJI VEIKLA 2006 metai

Straipsniai

Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose

1. PETRAUSKIENE, Rūta, VOLUNGEVICIENE Airina. Teacher Motivation Factors to Use ICT in Teaching. In V.Dagienė, R.Mittermeir (Ed.) „Information Technologies at School”, Selected papers of the 2nd International Conference „Informatics in Secondary Schools: Evaluation and Perspectives” (p. p. 329-339), 2006, Vilnius, Lithuania. Institute of Mathematics and Informatics: Publishing House TEV. ISBN 9955-680-47-4. [ISI Proceedings].

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

1. PETRAUSKIENĖ, Rūta. Nuotolinio mokymosi aktyvinimas, panaudojant programinių agentų galimybes // Informacinės technologijos 2006: konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2006. ISBN 9955-09-993-3. p. 409-417.
2. RUMINAITĖ, Rasa, LUKIANAS, Antanas. Antropogeninės veiklos Dubysos ir Mūšos upių baseinuose kaitos analizė. Aplinkos apsaugos inžinerija: 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis”: straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280379. p. 487-492.

Pranešimai, publikuoti konferencijų leidiniuose

1. ABRAMAVIČIENĖ, Danutė. Logistikos centrai, jų perspektyvos. Konferencija „Taikomieji tiriamieji darbai – studijų proceso sudedamoji dalis” publikuota leidinyje „Taikomieji tiriamieji darbai – sudedamoji studijų proceso dalis” Klaipėda, 2006 m.
2. KARANAUSKIENĖ, Jolanta, BUDRIENĖ, Milda, GORAVIČIENĖ, Aurelija. Kolegijų ir verslo įmonių partnerystė rengiant specialistus. Respublikinės mokslinės konferencijos „Prekybos verslo plėtra integruojantis į ES” straipsnių rinkinys (2006 m.).
3. KMIELIAUSKIENĖ, Pranė. Techninės krypties dalyko kurso rengimo ypatumai studijos WebCT aplinkoje. Savarankiško studentų mokymosi organizavimas aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose: mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. 2006, 26-28 psl. ISBN 978-9955-716-22-8.
4. KMIELIAUSKIENĖ, Pranė. Nuotolinio mokymosi kurso rengimo ypatumai techninės krypties dalykui. Informacinės technologijos 2006: studijų plėtra Lietuvos ekonominių bei visuomenės pokyčių kontekste: mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. 2006, 26-28 psl. ISBN 9955-9862-3-9.
5. MILIUS, Romaldas, ULECKAS Virgilijus. Dujomis varomų automobilių eksploatacija žiemą. Studentų mokslo taikomieji darbai: mokslinės – praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2006, 110-113 psl. ISBN 9955-643-24-2.
6. MERKEVIČIENĖ, Jurgita, MONKELIŪNAS, Antanas, RAULIČKIS, Albinas, ZDANAVIČIENĖ, Valė. Matematikos dalyko mokymosi motyvų tyrimas. Informacinės technologijos 2006: studijų plėtra Lietuvos ekonominių bei visuomenės pokyčių kontekste”: V mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2006, 36-41 psl. ISBN 9955-9862-3-9.
7. RIMKIENĖ, Dainora. Žinių ir įgūdžių vertinimas techninės mechanikos studijose. Informacinės technologijos 2006: studijų plėtra Lietuvos ekonominių bei visuomenės pokyčių kontekste: mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. 2006, 65-68 psl. ISBN 9955-9862-3-9.
8. STADULIENĖ, Danutė, JEZEPČIKAS, Giedrius. Studentų motyvacijos ir kompetencijų ugdymo VPMF aspektas. Seminaras „Verslo praktinio mokymo firmos: praeitis, dabartis, ateitis”. Vilnius.:2006.//ISBN 9955-695-21-8; 48-49 psl.
9. GRIŠKĖNIENĖ, Edita, PAIČIENĖ, Kristina, MATONYTĖ Inga. Kompiuterinių tinklų administravimo specialisto veiklos sričių, profesinių kompetencijų, bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų tyrimas. Informacinės technologijos 2006: studijų plėtra Lietuvos ekonominių bei visuomenės pokyčių kontekste: V mokslinės- praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2006, 8-13 psl. ISBN 9955-9862-3-9.
10. ŽVINAKEVIČIUS, Vytautas. Statinių inžinerinių sistemų specialistų poreikio, profesinių kompetencijų, bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų analizė. Informacinės technologijos 2006: studijų plėtra Lietuvos ekonominių bei visuomenės pokyčių kontekste: V mokslinės- praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2006, 69-72 psl. ISBN 9955-9862-3-9.
11. STRAVINSKIENĖ, Aušra, KANKEVIČIENĖ Lina. Nuotolinių studijų plėtra Alytaus kolegijoje. Informacinės technologijos 2006: studijų plėtra Lietuvos ekonominių bei visuomenės pokyčių kontekste: V mokslinės- praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2006, 77-80 psl. ISBN 9955-9862-3-9.
Mokomosios metodinės priemonės
1. LUBAUSKAS, Vytautas, KIRILOVIENĖ, Alma. Finansinės apskaitos pagrindai. Užduotys savarankiškoms studijoms. Vilnius: VGTU leidykla „Technika”, 2006. ISBN: 9986-05-970-04. P. 206.
2. Studijų dalykų metodinė medžiaga, parengti nuotolinio mokymosi kursai. Projektas „3D mokymas: mokymo priemonių daugialypėje terpėje kūrimas socialinių mokslų studijoms” (BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0177) su Klaipėdos socialinių mokslų kolegija:
1) Daiva Žvinakevičienė. Elektroninė leidyba
2) Auksė Makšeckienė. Finansinė apskaita
3) Jūratė Patackaitė. Įmonės finansinė analizė
4) Aurelija Goravičienė. Prekių mokslo pagrindai
3. Studijų dalykų metodinė medžiaga, parengti nuotolinio mokymosi kursai:
1) Jūratė Fedaravičienė. Inžinerinė grafika
2) Regina Špukienė. Personalo vadyba.
4. Studijų dalykų metodinė medžiaga, parengti nuotolinio mokymosi kursai. Projektas „Alytaus kolegijos plėtra, diegiant inovatyvias studijų programas ir gerinant mokymosi kokybę”, BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0066:
1) Aldona Vilkelienė. Psichologija
2) Auksė Makšeckienė. Finansų apskaita ir analizė
3) Aira Visockaitė. Marketingas
4) Aušra Stravinskienė. Kompiuterinių tinklų saugumas
5) Dainora Rimkienė. Taikomoji mechanika
6) Daiva Žvinakevičienė. Techninis redagavimas ir leidyba
7) Edita Griškėnienė. Kompiuterinis dizainas
8) Jovita Balčiūnienė. Elektroninė komercija
9) Jovita Balčiūnienė. Informatika
10) Jūratė Fedaravičienė. Inžinerinė grafik
11) Kristina Paičienė. Kompiuterinė grafika
12) Lina Kankevičienė. Programavimas
13) Lina Kankevičienė. Duomenų bazės
14) Liuda Neringa Čižinauskienė. Filosofija
15) Onutė Butkevičienė. Elektronika
16) Pranė Kmieliauskienė. Hidraulika
17) Rūta Petrauskienė. Vadyba
18) Valė Zdanavičienė. Matematika
19) Virginijus Jasiūnas. Kompiuterių tinklai
20) Virginijus Jasiūnas. Atviro kodo sistemos