2005m

AK MOKSLO TIRIAMOJI VEIKLA 2005 metai

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

1. PETRAUSKIENĖ, Rūta; VOLUNGEVIČIENĖ Airina. Dėstytojų motyvacijos tyrimas pokyčių teorijos kontekste // Knowledge Society Challenges for E-Learning. Proceedings of the International Conference. Kaunas: Technologija, 2005. ISBN 9955-09-874-0. p. 145-150.
2. KMIELIAUSKIENĖ, Pranė. Alytaus apskrities automobilių serviso įmonių veiklos perspektyva ir specialistų poreikis. Inžinerijos specialistų rengimo patirtis ir perspektyvos Lietuvoje ir užsienyje. Experience and Prospects in Training of Engineering Specialists in Lithuania and Abroad. Tarptautinė praktinė-mokslinė konferencija: mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys 2005, 147-150 psl. ISBN 9955-18-003-X.

Pranešimai, publikuoti konferencijų leidiniuose

1. PETRAUSKIENĖ, Rūta. Informacinės technologijos ir švietimo procesų kaita nuotolinio mokymosi kontekste // Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2005: straipsnių rinkinys. Kaunas: Kauno kolegijos leidykla, 2005. ISBN 9955-586-61-3. p. 101-108.
2. ABRAMAVIČIENĖ, Danutė, RIAUBA, Kazys. Studentų pasiekimų vertinimas baigiamuosiuose darbuose. Studentų pasiekimų vertinimas technologijos mokslų srities neuniversitetinėse studijose: respublikinės mokslinės – praktinės konferencijos programa ir tezės. Šiauliai: Šiaulių kolegijos leidybos centras, 2005, 31-35 psl. ISBN 9955643048.
3. BUTKEVIČIENĖ, ONA, KLIUKINSKIENĖ, Aida, KANKEVIČIENĖ, Lina. Informacinių technologijų įtaka administratoriaus ugdyme. Informacinės technologijos 2005: aktualijos ir perspektyvos: IV mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2005, ISBN 9955-9779-0-6. psl. 19-23.
4. ADOMAITYTĖ, Indrė, KANKEVIČIENĖ, Lina, BUTKEVIČIENĖ, Ona. Nuotolinių studijų rengimo patirtis Alytaus kolegijoje. Informacinės technologijos 2005: aktualijos ir perspektyvos: IV mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2005, ISBN 9955-9779-0-6. psl. 15-18.
5. MILIUS, Romaldas. Dyzelinio variklio įtaka ekologijai. Miesto transporto problemos: konferencijos pranešimų medžiaga. 2005, 144-120 psl. ISBN 9955-9691-3-X.
6. MILIUS, Romaldas. Integruojantis į Europą saugus eismas tampa prioritetine sritimi. Miesto transporto problemos: konferencijos pranešimų medžiaga. 2005, 48-54 psl. ISBN 9955-9691-3-X .
7. MONKELIŪNAS, Antanas. Verslo uždavinių sprendimas panaudojant kompiuterines matematikos sistemas. „Informacinės technologijos 2005: aktualijos ir perspektyvos” konferencijos pranešimų medžiaga. 2005, 46-52 psl. ISBN 9955-9779-0-6.
8. GORAVIČIENĖ, Aurelija, BUDRIENĖ, Milda. Mokslas verslui – bendradarbiavimo galimybės ir problemos. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Verslas-studijos- mokslas 2005″. Žemaitijos kolegija. Konferencijos pranešimų medžiaga. 2005.
9. GORAVIČIENĖ, Aurelija, BUDRIENĖ, Milda, RIAUBA Kazimieras. Alytaus kolegijos absolventų profesinis pasirengimas ir integracija į darbo rinką. Respublikinė mokslinė konferencija „Praktinis mokymas – specialisto parengimo garantas”. Konferencijos pranešimų medžiagos atspaudai. 2005.
10. GORAVIČIENĖ, Aurelija, BUDRIENĖ, Milda, KARANAUSKIENĖ, Jolanta. Kolegijų ir verslo įmonių partnerystė rengiant specialistus. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Prekybos verslo plėtra integruojantis Į ES”. Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija. Konferencijos pranešimų medžiaga. 2005.
11. IDIENĖ, Meilė. Informacinių technologijų panaudojimo galimybės ir problemos mokant(-is) užsienio kalbų. Respublikinė mokslinė- praktinė konferencija. 2005 Panevėžio kolegija, (p.52-56).
12. VITIENĖ, Nijolė. Virtualių priemonių profesinės užsienio kalbos studijoms nauda ir galimybės. (ISBN 9986-472-91-1). Alytus, 2005, p. 99-103.
13. VITIENĖ, Nijolė. Informacinių technologijų panaudojimo galimybės ir problemos mokant(-is) užsienio kalbų. (ISBN 9955-9698-8-1).Rokiškis, 2005.
14. BENDORAVIČIENĖ, Snieguolė. Europos kalbų aplankas-dėsningas pokyčių Europos švietimo erdvėje rezultatas. Tarpkultūrinė komunikacija: profesinės užsienio kalbos mokymo(si) įvairovė: mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2005, 8-12 psl. ISBN 9986-472-91-1.
15. VITIENĖ, Nijolė. Virtualių priemonių realioms profesinės užsienio kalbos studijoms nauda ir galimybės. Tarpkultūrinė komunikacija: profesinės užsienio kalbos mokymo(si) įvairovė: mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2005, 99-103 psl. ISBN 9986-472-91-1.
16. JONUŠKAITĖ, Akvilė, PAIČIENĖ Kristina. Case technologijų naudojimas projektuojant kompiuterizuotą IS. Informacinės technologijos 2005: aktualijos ir perspektyvos: IV mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2005, ISBN 9955-9779-0-6. psl. 24-29.
17. STRAVINSKIENĖ, Aušra, KANKEVIČIENĖ Lina. Informatikos krypties specialistų paklausa ir perspektyvos Alytuje. Informacinės technologijos 2005: aktualijos ir perspektyvos: IV mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2005, ISBN 9955-9779-0-6. psl. 30-33.
18. ŽVINAKEVIČIENĖ, Daiva, RADLINSKAITĖ Rozalija. Lilio universiteto (Prancūzija) gerosios patirties taikymas vertinant kolegijos studentų praktiką įmonėse. Informacinės technologijos 2005: aktualijos ir perspektyvos: IV mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2005, ISBN 9955-9779-0-6. psl. 62-65.
19. BARAVYKIENĖ Danutė. ITIL- geriausia informacinių technologijų paslaugų valdymo sistema. Informacinės technologijos 2005: aktualijos ir perspektyvos: IV mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2005, ISBN 9955-9779-0-6. psl. 72-78.
20. ŠIMANSKAITĖ, Lina, GRIŠKĖNIENĖ Edita. Tinklapių tyrimo etapai ir kokybės kriterijai. Informacinės technologijos 2005: aktualijos ir perspektyvos: IV mokslinės praktinės konferencijos pranešimų medžiaga. 2005, ISBN 9955-9779-0-6. psl. 175-179.
21. STADULIENĖ, Danutė, VISOCKAITĖ, Aira. Studentų požiūris į vertybes Alytaus kolegijoje // Humanistinių vertybių įtvirtinimas aukštajame moksle, mokslinėje-praktinėje konferencijoje, 2005.
Vadovėliai
1. URBONIENĖ, Laima, ŽUKAITIENĖ, Dalia. Lietuvių kalbos kultūros pratimai vadybos studentams. Mokymo priemonė aukštajai mokyklai: UDK 808.82-06(075.8)Li203. UAB Alytaus spaustuvė. 2005. 190 p. ISBN 9986-472-89-X.
2. MILIUS, Romaldas, VALATKA, Algimantas. Automobilių įranga: schemos ir užduotys. Vilnius: Senoja, 2005. 190 p.: iliustr. ISBN 9986-959-23-3.
Mokomosios metodinės priemonės
Studijų dalykų metodinė medžiaga, parengti nuotolinio mokymosi kursai:
1) Regina Špukienė. Visuotinės kokybės vadyba
2) Aurelija Goravičienė. Pardavimų organizavimas.