2017 m.

2017 m.  AK vyko 5 konferencijos

  1. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 2017: TEORIJA, PRAKTIKA, INOVACIJOS. 2017-04-27.
  2. Respublikinė mokslinė praktinė konferencija STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE. 2017-04-07.
  3. Programos Interreg V-A Lietuva-Lenkija projekto „Lietuvos-Lenkijos paramos jaunajam verslui bendradarbiavimo platforma antreprenerystės skatinimui“ atidarymo konferencija. 2017-03-29.
  4. Alytaus kolegijos atidarymo konferencija ir praktiniai seminarai pagal Erasmus+ programos KA2 Gebėjimų stiprinimo aukštojo mokslo srityje  projektą „Inovatyvus IKT ugdymas socialiniam-ekonominiam vystymuisi (IESED)“. 2017-04-4 – 6.
  5. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) ir AK konferencija ,,Hospisai Europoje ir Lietuvoje: situacija ir perspektyvos“. Minima Pasaulinė paliatyviosios pagalbos ir hospisų diena. 2017-10-17.