LieDM ir LVU

Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklas (LieDM) ir Lietuvos virtualus universitetas (LVU)

Alytaus kolegija nuotolinio švietimo srityje veiklą pradėjo nuo 1999 m., kai pagal projektą „Distancinio mokymo plėtra Lietuvoje (LieDM-2)” kolegijoje buvo įkurta nuotolinio mokymosi klasė, įkurtas Nuotolinio mokymosi centras (nuo 2008 m. – Nuotolinių studijų centras).

Iki 2007 m. pradžios nuotolinio mokymosi tinklo plėtra Lietuvoje buvo vykdoma pagal LR Švietimo ir mokslo ministro 2001-01-30 įsakymu Nr. 115 patvirtintą programą Informacinės technologijos mokslui ir studijoms (2001-2006) (toliau – ITMiS). Programa buvo sudaryta iš trijų tarpusavyje glaudžiai susijusių dalių: Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistemos (LieMSIS), Lietuvos distancinio mokymosi tinklo (LieDM) bei Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo(LABT).
2007 m. buvo patvirtinta Lietuvos Virtualaus universiteto 2007-2012 metų programa.

Lietuvos virtualus universitetas tai programa, kurios tikslas – panaudojant sukauptą patirtį bei sukurtą informaciniu technologijų infrastruktūrą, bendromis Institucijų pastangomis plėtoti Lietuvos virtualų universitetą, veikiantį pagal tinklinį modelį ir padedantį Institucijoms plėsti savo veiklą virtualioje erdvėje, teikiant paslaugas Lietuvos gyventojams ir konkuruojant pasaulio rinkose.

Programos uždaviniai:

  • skatinti e. mokymosi procesus virtualioje erdvėje (LVU)
  • plėtoti Lietuvos e. mokymosi infrastruktūrą (LieDM)
  • plėtoti integruotą Lietuvos mokslo ir studijų informacinę erdvę (LABT)
  • plėtoti Lietuvos mokslo ir studijų planavimo, valdymo ir savitarnos infrastruktūrą (LieMSIS)

Lietuvos virtualaus universiteto sukūrimo priežastys ir veiklos tikslai pateikti monografijoje Lietuvos virtualus universitetas. Prieiga internete: http://distance.ktu.lt/livun/

1320654512

Lietuvos virtualaus universiteto tinklo plėtra ir struktūra

lvu_struktura