Karjeros ir ryšių su visuomene centras

Mielas studente, Karjeros ir ryšių su visuomene centrui svarbi Tavo nuomonė.
Padėk mums išsiaiškinti Tavo poreikius, kad mes galėtume padėti Tau. Maloniai prašome atsakyti į anketos klausimus. Dėkojame Tau už bendradarbiavimą.


Karjeros ir ryšių su visuomene centras organizuoja, administruoja ir koordinuoja Kolegijos ryšius su visuomene, operatyviai informuoja apie galimybes studijuoti, kelti kvalifikaciją ir vykdyti tęstinį mokymąsi Kolegijoje, konsultuoja studentus karjeros srityje, rengiant ir platinant informacinius-reklaminius leidinius bei suvenyrus su kolegijos atributika, teikiant informaciją apie Kolegijos veiklą žiniasklaidai, dalyvaujant vietiniuose ir tarptautiniuose renginiuose bei parodose ir mugėse.

Karjeros ir Ryšių su visuomene centras įgyvendina šiuos uždavinius ir funkcijas:

 • Analizuoja karjeros centrų tendencijas Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje bei siūlo priemones Centro veiklos efektyvumui gerinti ir teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti.
 • Formuoja teigiamą kolegijos įvaizdį.
 • Kartu su kitais kolegijos struktūriniais padaliniais nagrinėja ir analizuoja aukštojo mokslo studijų poreikį, galimybes bei organizuoja atvirų durų dienas.
 • Konsultuoja ir kuruoja, rengiant Kolegijos vietines ir tarptautines informacines ir mokslines konferencijas, seminarus bei mokymosi kursus ir tęstinį mokymąsi.
 • Bendradarbiauja su Lietuvos verslo visuomene bei kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų ryšių su visuomene skyriais ir centrais.
 • Dalyvauja parodose, mugėse bei atstovauja kolegiją vietiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.
 • Informuoja apie kolegijos veiklą žiniasklaidos priemonių pagalba: platina informaciją bei duoda interviu spaudos leidiniams, radijui ir televizijai; bendradarbiauja su žiniasklaida.
 • Rengia metodikas, kurios suteikia informaciją apie kolegijos absolventų įsidarbinimą, atlieka absolventų įsidarbinimo analizę pagal studijų programas ir fakultetus, teikia šios analizės rezultatus kolegijos padaliniams.
 • Reklamuoja kolegijos veiklą informacinėse internetinėse svetainėse bei verslo informaciniuose kataloguose.
 • Renka ir talpina medžiagą Kolegijos internetinėje svetainėje skiltyje “Naujienos”.
 • Skatina darbuotojus saugoti bei puoselėti kolegijos vardą ir prestižą.
 • Palaiko glaudžius ryšius su kolegijos fakultetų dekanais, katedrų, centrų bei skyrių vedėjais, rengia pasitarimus karjeros ir ryšių su visuomene plėtros bei tobulinimo klausimais.

Mielas studente, Alytaus kolegijos Karjeros ir ryšių su visuomene centras Tave kviečia

 • susipažinti su Karjeros ir ryšių su visuomene centro veikla;
 • sužinoti įsidarbinimo galimybes;
 • gauti su karjeros planavimu susijusios informacijos;
 • parengti tinkamą CV ir motyvacinį laišką;
 • gauti individualias konsultacijas karjeros planavimo klausimais.

Individualios konsultacijos konkrečiais karjeros klausimais

 • karjeros galimybių tyrinėjimas;
 • karjeros planavimas;
 • darbo paieška;
 • gyvenimo aprašymo (CV) rengimas;
 • motyvacinio laiško rengimas;
 • pokalbis dėl darbo.

Laukiame Tavęs Karjeros ir ryšių su visuomene centre, 213 kabinete, Studentų g. 17.
Rašykite karjera@akolegija.lt