Studijų tęstinumas

Mielas absolvente,
Tikriausiai galvoji apie tolimesnes studijas Lietuvos, o galbūt užsienio, aukštosiose mokyklose, svajoji apie universitetinį bakalauro ar magistro diplomą, tačiau galvoji, kad norint įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą teks ir vėl pradėti studijas nuo pirmo kurso. Šiandien Lietuvos universitetai siūlo kolegijų absolventams galimybes stoti į papildomąsias studijas, po kurių Tu galėsi tęsti studijas to universiteto magistrantūroje. Tau belieka tik išsirinkti universitetą ir įvertinti savo galimybes. Ppaildomąsias studijas, po kurių sudaroma galimybė studijuoti magistrantūroje, siūlo beveik visi Lietuvos universitetai. Tau belieka išsirinkti tą, kuriame norėtum toliau tęsti studijas. Sėkmės!

Čia pateikimos tiesioginės nuorodos į pagrindinių Lietuvos universitetų internetinius puslapius, kuriuose skelbiama informacija apie papildomąsias studijas.

Apie papildomąsias studijas kolegijų absolventams Kauno technologijos universitete galite pasiskaityti čia.
Apie papildomąsias studijas kolegijų absolventams Vilniaus universitete galite pasiskaityti čia.
Apie papildomąsias studijas kolegijų absolventams Vytauto Didžiojo universitete galite pasiskaityti čia.
Apie papildomąsias studijas kolegijų absolventams Vilniaus Gedimino technikos universitete galite pasiskaityti čia.
Apie papildomąsias studijas kolegijų absolventams Lietuvos edukologijos universitete galite pasiskaityti čia.
Apie papildomąsias studijas kolegijų absolventams Mykolo Romerio universitete galite pasiskaityti čia.


KTU magistrantūros studijos Alytuje
Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas Alytaus kolegijos bazėje organizuoja magistrantūros studijas. Pageidaujantys studijuoti Alytuje gali rinktis šias magistrantūros studijų programas:

– Įmonių valdymas,
– Verslo ekonomika,
– Tarptautinis paslaugų verslas.

Prašymai priimami http://www.ktu.edu
Klausimai tel. 8-615-96101, 8-618-53729
el.p. jovita.balciuniene@akolegija.lt


Vytauto Didžiojo universitetas kviečia Alytaus kolegijos absolventus tęsti studijas universitetinio bakalauro ar magistro laipsniui įgyti.
Vytauto Didžiojo universitetas, remdamasis bendradarbiavimo sutartimi, peržiūrėjo bei atnaujino galimus pasirinkimus Alytaus kolegijos absolventams toliau tęsti studijas Vytauto Didžiojo universitete.

Konkrečios Studijų programos, siūlomos Alytaus kolegijos absolventams pagal atitinkamas studijų programas čia.
Daugiau informacijos apie Vytauto Didžiojo universiteto vykdomas išlyginamąsias bei papildomąsias studijas rasite čia.


Mykolo Romerio universitetas kviečia į papildomąsias Viešojo administravimo studijas. Pabaigus papildomąsias studijas yra sudaromos galimybės tęsti magistrantūros studijas. Daugiau apie šią galimybę galite pasiskaityti čia


Kazimiero Simonavičiaus universitetas kviečia į papildomąsias Kūrybos ekonomikos, Integruotos kūrybos komunikacijos, Organizacinės inovacijos ir vadyba bei Teisės studijas. Pabaigus papildomąsias studijas yra sudaromos galimybės tęsti magistrantūros studijas.
Daugiau apie šią galimybę galite pasiskaityti čia.


Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas kviečia studijuoti magistrantūroje. Siūlomos šios studijų programos:

– Apskaita ir finansai;
– Kaimo plėtros administravimas;
– Žemės ūkio ekonomika;
– Žemės ūkio verslo vadyba;
– Profesijos edukoligija.

Į Ekonomikos ir vadybos fakulteto vykdomas magistrantūros studijas priimami tos pačios ar giminingos studijų krypties koleginių studijų absolventai, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir baigę tos pačios studijų krypties papildomąsias studijas.
Papildomos studijos yra skirtos pasirengti studijoms magistrantūroje. Ekonomikos ir vadybos fakultete jos organizuojamos ištęstine forma. Papildomųjų studijų trukmė – pusė metų, apimtis – 24 kreditai (išskyrus profesinės edukologijos studijų programą, kurios apimtis – 40 kreditų).

Privalomieji dalykai siekiant studijuoti magistrantūroje:

– Apskaita ir finansai – Mikroekonomika, Buhalterinė apskaita, Finansai, Finansų valdymo pagrindai;
– Kaimo plėtros administravimas – Viešojo administravimo pagrindai, Vadyba, Kaimo plėtros ir regioninė politika, Kaimo socialinės infrastruktūros valdymas;
– Žemės ūkio verslo vadyba – Žemės ūkio organizacijų vadyba, Rinkodara, Žemės ūkio verslo vertinimas, Verslo projektų valdymas;
– Žemės ūkio ekonomika – Mikroekonomika, Makroekonomika, Finansai, Žemės ūkio ekonomika;
– Profesijos edukoligija – Profesinė komunikacija, Pedagogikos pagrindai, Psichologijos pagrindai, Šeimos pedagogika, Sociologija, Logika, Dėstymo metodika, Darbo ir karjeros psichologija.

Daugiau informacijos apie studijas čia arba tel. 8-37-752257.


LEU kviečia kolegijų absolventus įgyti universitetinį išsilavinimą
Lietuvos edukologijos universitetas siūlo kolegijų absolventams pasinaudoti galimybe įgyti universitetinį išsilavinimą vos per 1-2 metus.
Kolegijų absolventai kviečiami studijuoti, teikti prašymus bei dokumentus birželio 25 d.-liepos 4 d. ir rugpjūčio 25-29 d. 10.00-16.00 val. į šias bakalauro studijų programas:

– anglų filologiją;
– fiziką ir informacines technologijas;
– bendrąsias technologijas;
– technologijų pedagogiką;
– biologiją;
– matematikos ir informatikos pedagogiką,
– geografiją,
– socialinę pedagogiką,
– pradinio ugdymo pedagogiką,
– ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogiką,
– ikimokyklinę ir priešmokyklinę pedagogiką,
– muzikos pedagogiką.
Kolegijų absolventai kviečiami studijuoti, teikti prašymus bei dokumentus birželio 26 d.-liepos 3 d., liepos 7-10 d. ir rugpjūčio 25-28 d. 10.00-16.00 val. vyks į šias bakalauro studijų programas:
– dailės pedagogiką,
– šokio pedagogiką.
Studijos trunka 1-2 metus (studijų trukmė priklauso nuo reikalingų surinkti studijų kreditų skaičiaus).
Informacija pasiteiravimui: Akademinių reikalų direkcija, tel. (8 5) 2722246, el. paštas: studijos@leu.lt.


Jeigu Tau pakanka universitetinio bakalauro diplomo, išlyginamąsias studijas gali rinktis Vilniaus universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete, Vytauto Didžiojo universitete arba Mykolo Romerio universitete.