MS Word pritaikymas

Pavadinimas MS WORD PRITAIKYMAS
Tikslinė grupė Įstaigų, įmonių, organizacijų personalas, fiziniai asmenys, pageidaujantis tobulinti kompetencijas arba persikvalifikuoti.
Tikslas ir uždaviniai Tikslas – MS Word pritaikymas įvairioms užduotims atlikti – teksto redagavimui ir formatavimui, stilių panaudojimui, teksto radimui ir keitimui, formų, serijinių laiškų kūrimui ir kt.

Uždaviniai:

1. Gebėti praktiškai redaguoti ir formatuoti tekstą.

2. Gebėti dirbti su stiliais turinio kūrimui.

3. Gebėti dirbti teksto radimo ir pakeitimo komandomis.

4. Gebėti įtraukti antraštes, poraštes ir puslapių numerių arba pašalinti.

5. Mokėti panaudoti formų kūrimo priemones.

6. Mokėti kurti serijinius laiškus.

Modulių/temų pavadinimai 1.Teksto redagavimas ir formatavimas

·         šriftai, numeruojami ir ženklinami sąrašai,

·         teksto spalva,

·         tarpai tarp eilučių,

·         tabuliacija.

2. Stiliai

·         pastraipų stiliai,

·         simbolių stiliai,

·         susietieji stiliai,

·         automatinio turinio kūrimas.

3. Teksto radimas ir keitimas

·         teksto ieška,

·         teksto keitimas.

4. Formų, kurias vartotojai pildo arba spausdina programoje „Word“

·         skirtuko Programų kūrėjas rodymas,

·         kūrimas pradedant nuo formos šablono,

·         kūrimas pradedant nuo tuščio šablono,

·         formos pridėjimas prie turinio,

·         paveikslėlio valdiklio įterpimas,

·         kūrimo bloko valdiklio įterpimas,

·         datos parinkiklio įterpimas,

·         žymės langelio įterpimas,

·         turinio valdiklių ypatybės.

5. Antraščių, poraščių ir puslapių numerių įtraukimas arba pašalinimas

6. Serijinių laiškų kūrimas panaudojant vedlį

Programos trukmė 20–30 akad. val.
Mokymo metodai Paskaitos, demonstravimas, praktiniai užsiėmimai
Dėstytojas Aušra Stravinskienė, Gintautas Stonys, Raimundas Dabrila
Kontaktai ausra.stravinskiene@akolegija.lt, gintautas.stonys@akolegija.lt, raimundas.dabrila@akolegija.lt