Mokslo savaitė


MIELIEJI KOLEGOS, PARTNERIAI, STUDENTAI,
Alytaus kolegija, kaip aukštoji mokykla, mini sėkmingos veiklos 20-metį, o kaip mokymo ir mokslo institucija – 60-metį. Drauge nuėjome 60 nuostabių ir sudėtingų, įtempto darbo, neįtikėtinų pokyčių ir iššūkių metų. Laiko perspektyvoje prasminga atsigręžti į praeitį, apžvelgti dabartį ir planuoti ateitį.
Alytaus kolegija, pasiilgusi Jūsų, kviečia visus susitikti ir pasimatyti dešimtmečių sandūroje, virtualioje aplinkoje aptarti mokslines įžvalgas ir atradimus.

Mokslo renginių savaitės aktualios kryptys:
Tvari aplinka, inžinerija ir technologijos
Verslas besikeičiančios aplinkos sąlygomis
Visuomenės sveikata ir sveikatinimas
Informacinių technologijų taikymas studijose ir versle

Registracija į tarptautines mokslines praktines konferencijas:

 • AUKŠTOJO MOKSLO VAIDMUO VISUOMENĖJE: IŠŠŪKIAI, TENDENCIJOS, PERSPEKTYVOS (2021-04-13)
  Dalyvių registracija internetu iki 2021-04-02. Registracijos nuoroda 
  Straipsnius moksliniam leidiniui „Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos“ (ISSN 2029-9311) ir atitinkamos krypties mokslininko pasirašytą recenziją atsiųsti iki 2021 m. balandžio 2 d., el. p. konferencija@akolegija.lt
 • STUDENTŲ TAIKOMIEJI TYRIMAI 2021: TEORIJA IR PRAKTIKA (2021-04-14)
  Dalyvių registracija internetu iki 2021-04-02. Registracijos nuoroda 
  Straipsnius moksliniam leidiniui „Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos“ (ISSN 2029-9311) ir atitinkamos krypties mokslininko pasirašytą recenziją atsiųsti iki 2021 m. balandžio 2 d., el. p. konferencija@akolegija.lt
 • Konferencijose (AUKŠTOJO MOKSLO VAIDMUO VISUOMENĖJE: IŠŠŪKIAI, TENDENCIJOS, PERSPEKTYVOS ir STUDENTŲ TAIKOMIEJI TYRIMAI 2021: TEORIJA IR PRAKTIKA) skaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami recenzuojamame mokslinių straipsnių leidinyje „Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos“ (ISSN 2029-9311), kuris referuojamas Index Copernicus duomenų bazėje, įtrauktoje į Lietuvos mokslo tarybos sudarytą pripažįstamų tarptautinių duomenų bazių sąrašą. Elektroninis leidinys bus išleistas po renginio 2021 m. birželio mėn. (popierinė versija nebus spausdinama).
  Kvietimas
  Reikalavimai straipsniams
  Recenzijos forma
  Autoriaus(ių) deklaracija

 • STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE (2021-04-15)
  Registracijos nuoroda 
  Dalyvio anketa ir straipsnis leidiniui pateikiami iki 2021 m. kovo 15 d. info@leda.lt
  Mokslinių straipsnių rinkinys yra recenzuojamas periodinis leidinys „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“ ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029-2813 (online), leidžiamas kas dveji metai ir įtrauktas į Index Copernicus duomenų bazę. Autorius(iai) turi pateikti vieno mokslininko recenziją ir autorių deklaraciją. Konferencijos programa, nurodant pranešimų temą ir pranešėjus, bus sudaryta gavus dalyvių anketas bei straipsnius.
  Kvietimas
  Dalyvio anketa
  Informacija autoriams
  Autoriaus (ių) deklaracija
  Recenzijos forma
  Straipsnio šablonas