LIETUVOS-LENKIJOS PARAMOS JAUNAJAM VERSLUI BENDRADARBIAVIMO PLATFORMA ANTREPRENERYSTĖS SKATINIMUI (Nr. LT-PL-1R-048)

interreg_mazas

PROJEKTO KOORDINATORIUS: Kauno technologijos universitetas

PARTNERIAI:

  • Alytaus kolegija (Lietuva)
  • Tauragės rajono savivaldybė(Lietuva)
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Lietuva)
  • Balstogės technikos universitetas (Lenkija)
  • Suvalkų Mokslo ir technologijų parkas (Lenkija)

 PROJEKTO BENDRASIS TIKSLAS

Skatinti verslų kūrimą, plėtrą ir bendradarbiavimą, tobulinant verslo paramos organizacijų paslaugų kokybę: pasidalinti žiniomis ir gerąja praktika, padedant jaunimui įkurti naujus verslus, siekiant didinti regionų ekonominį augimą Bendradarbiavimo Programos teritorijoje.

SPECIFINIAI TIKSLAI

  • Sukurti bendrą projekto LT- PL CooPlatform
  • Parengti pavyzdinius modelius:

o   Gairės „Geroji patirtis pradėti verslą“

o   „Geroji patirtis spartinti verslų kūrimąsi“

  • Pasikeisti gerąja patirtimi organizuojant Bendradarbiavimo per sieną partnerių regionuose 2 pasikeitimų vizitus ir seminarus verslininkams su išorės ekspertais.
  • Surinkti išorės ekspertų gerosios praktikos pavyzdžius seminarų virtualioje erdvėje metu.
  • Skleisti projekto rezultatus dalinantis gerąja patirtimi Bendradarbiavimo per sieną teritorijoje (universitetuose, kitose švietimo, prekybos ir amatų, vietinės valdžios institucijose).