Naujienos

Kviečiame paskubėti teikti prašymus finansinei paramai gauti 2015-2016 m.m.

2015-09-04

Kviečiame paskubėti teikti prašymus finansinei paramai gauti 2015-2016 m.m.

Studentai su negalia, pageidaujantys gauti finansinę paramą, iki 2015 m. rugsėjo 8 d. 15 val. kviečiami kreiptis į Studijų centrą (Studentų g. 17, 213 kabinetas) ir pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą suteikti finansinę pagalbą; (Prašymą galima užpildyti ir atvykus į centrą)
 2. Neįgaliojo pažymėjimo (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. birželio 30 d., – invalido pažymėjimo) kopiją.

Finansinė parama teikiama neįgaliesiems, kurie atitinka šias sąlygas:

 • turi nustatyta tvarka nustatytą sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį;
 • pirmą kartą studijuoja pagal neuniversitetinių studijų programą;
 • neturi įsiskolinimų pagal studijuojamą studijų programą ir drausminių nuobaudų.

Studentams, atitinkantiems paramos teikimo sąlygas, skiriama:

 • kas mėnesį 50 proc. valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka specialiems poreikiams tenkinti;
 • studijuojantiems valstybės nefinansuojamose vietose – 3,2 BSI dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Jeigu neįgalusis turi įsiskolinimą ar drausminių nuobaudų, tada išmokos mokėjimas jam sustabdomas, o pratęsiamas tik nuo kito mėnesio, kai panaikinamos akademinės skolos ir (arba) nuobaudos, taip pat neįgalusis parašo prašymą ir pateikia jį Studijų centrui. Jeigu neįgalusis turi įsiskolinimą ar drausminių nuobaudų, tikslinė išmoka už visą studijų semestrą nemokama.
Finansinė parama teikiama iš valstybės biudžeto lėšų ir jos skyrimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas. Finansinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarka paskelbta LR Vyriausybės nutarime dėl finansinės pagalbos.

Taip pat studentai su negalia turi galimybę gauti tikslinę išmoką specialiesiems poreikiams tenkinti pagal Valstybinio studijų fondo vykdomą projektą “Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams”. Jas gali gauti studentai atitinkantys šias sąlygas:

 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro) studijų programą;
 • neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Studentai, pageidaujantys gauti finansinę paramą, iki lapkričio 13 d. 16 val. kviečiami kreiptis į Studijų centrą (Studentų g. 17, 213 kabinetas) ir pateikti šiuos dokumentus:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę)
 2. Neįgaliojo pažymėjimą
 3. Patvirtintos formos motyvuotą prašymą tikslinei išmokai gauti. (Prašymą galima užpildyti ir atvykus į centrą)

Detalesnę informaciją galite gauti Studijų centre, Studentų g. 17, 213 kabinetas.
Studijų centro vedėja Sandra Karpavičienė
Tel.: 8 693 91581
El.paštas: sandra.karpaviciene@akolegija.lt;

Komentarai

Įveskite vardą
Įveskite el. pašto adresą

Kitos naujienos

Į viršų