INOVATYVUS IKT UGDYMAS SOCIALINIAM – EKONOMINIAM VYSTYMUISI (Nr. 574283-EPP1-12016-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP)

Print

Gebėjimų stiprinimas aukštajame moksle

PROJEKTO TRUKMĖ: 36 mėnesiai, 2016-10-15/2019-10-14

PROJEKTO KOORDINATORIUS: AK – Alytaus kolegija, Lietuva(projekto vadovė -Dr. Lina Kankevičienė, IRT fakulteto dekanė)

PROJEKTO PARTNERIAI

 • Baltarusijos valstybinio universiteto technologijos, verslo ir vadybos mokykla, Baltarusija
 • Baltarusijos Maksimo Tanko valstybinis pedagoginis universitetas, Baltarusija
 • Privatus vadybos ir verslo institutas, Baltarusija
 • Vitebsko valstybinis technologinis universitetas, Baltarusija
 • Baltarusijos valstybinis informatikos ir radioelektronikos universitetas, Baltarusija
 • DeMontfort universitetas, Jungtinė Karalystė
 • Lilio mokslo ir technologijų universitetas, Prancūzija
 • Bydgošč ekonomikos universitetas, Lenkija

 PROJEKTO TIKSLAS

Didinti Baltarusijos partnerių universitetų, teikiančių kokybišką aukštąjį išsilavinimą ir tenkinančių besikeičiančios ekonominės aplinkos poreikius, konkurencingumą; padėti tobulinti IT srities specialistų kompetencijas ir aukštojo mokslo, atitinkančio besikeičiančius Baltarusijos Respublikos ūkio poreikius bei Bolonijos proceso reikalavimus, kokybę.

PROJEKTO UŽDAVINIAI

 • Šiuolaikinių IT srities specialistų kompetencijų tobulinimas
 • IT srities studijų programų modernizavimas, 5 naujų lanksčių bakalauro lygmens studijų
  programų paremtų inovatyviais metodais, parengimas (ECTS, Bolonijos proceso reikalavimai)
 • 25 šiuolaikinių kursų sukūrimas, įgyvendinant inovatyvius mokymo/si metodus ir priemones
 • Speciali įranga 5 eMokymosi laboratorijoms partnerių universitetams Baltarusijoje