Informacija studentams

Dėl koronaviruso prevencijos priemonių ir nurodymų, gaunamų iš LR Vyriausybės, gali būti vykdomi pakeitimai, todėl prašome skaityti www.alytauskolegija.lt naujienas, peržiūrėti tvarkaraščius bei gaunamą informaciją el. paštu.

Studijų organizavimas Alytaus kolegijoje 2021–2022 m.m. rudens semestro metu

Studijos 2021–2022 m. m. rudens semestre Alytaus kolegijoje yra planuojamos organizuoti mišriu būdu, t. y. dalis studijų užsiėmimų vyks kontaktiniu, dalis – nuotoliniu būdu, dalis – hibridiniu būdu. Primename, kad sprendimus dėl studijų organizavimo kontaktiniu, nuotoliniu ar hibridiniu būdu priima atsakingi padalinių darbuotojai, įvertinę kiekvieno studijų dalyko specifiką.

Studijų užsiėmimai vyks tvarkaraštyje numatytu būdu. 2021–2022 m. m. rudens semestro studijų tvarkaraščius galima peržiūrėti https://alytauskolegija.lt/studentams/tvarkarasciai/

Nuo rugsėjo 1 d. kontaktiniu būdu vykdomose studijų veiklose galės dalyvauti tik asmenys, atitinkantys vieną iš (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nutarimo 2021 m. rugpjūčio 11 d. pakeitime Nr. 651reikalavimų:

Reikalavimai:

 1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

1.6. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai;

 1. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:

2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas) arba

2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi antiS, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;

 1. asmuo, kuriam atlikus COVID-19 tyrimą gautas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARSCoV-2 PGR tyrimą.

Studentas, atvykstantis į Alytaus kolegiją, su savimi turi turėti galimybių pasą, ES Skaitmeninį COVID skiepijimo pažymėjimą (ar kitą įrodantį atitiktį reikalavimams dokumentą) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dėl patekimo į Alytaus kolegiją, prašome planuoti atvykimą šiek tiek anksčiau iki studijų užsiėmimų pradžios.

Atkreipiame dėmesį, kad epidemiologinei situacijai pablogėjus ir pasikeitus LR Vyriausybės nurodymams, galimi studijų organizavimo pakeitimai.

Dėl koronaviruso prevencijos priemonių ir nurodymų, gaunamų iš LR Vyriausybės, gali būti vykdomi pakeitimai, todėl prašome skaityti www.alytauskolegija.lt naujienas, peržiūrėti tvarkaraščius bei gaunamą informaciją el. paštu.

Detali informacija apie 2021–2022 m. m. rudens semestro studijų organizavimą yra pateikiama kolegijos internetinėje svetainėje, Facebook.

Alytaus kolegijos studentams privaloma laikytis šių nurodymų:

 1. Kolegijos patalpose privaloma naudoti veido apsaugos priemones.
 2. Šalia įėjimų į Kolegijos pastatus sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai.
 3. Nerekomenduojama būriuotis koridoriuose, tualetuose, virtuvėse, kitose bendro naudojimo patalpose, prie bendrai naudojamos organizacinės ir kt. technikos, naudotis liftu daugiau nei vienam asmeniui vienu metu.
 4. Tarp studentų, dalyvaujančių paskaitose, turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 m. atstumas.
 5. Studentui, turinčiam ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), į Kolegiją vykti draudžiama. Tokiais atvejais būtina kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl konsultacijos.
 6. Studentas turi būti nedelsiant nušalinamas nuo paskaitų, jei jam esant Alytaus kolegijoje pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimo požymių (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), ir jam rekomenduoja pasikonsultuoti karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.
 7. Studentas, turėjęs tiesioginį fizinį kontaktą su asmeniu, kuriam privaloma izoliacija, turi informuoti Studijų centro koordinatorę el. paštu vilma.slavickiene@akolegija.lt, su kuriuo derinamas tolesnis studijų vykdymo procesas.
 8. Studentas, kuriam privaloma izoliacija grįžus iš užsienio valstybės, privalo informuoti Studijų centro koordinatorę el. paštu vilma.slavickiene@akolegija.lt, su kuriuo derinamas tolesnis studijų vykdymo procesas.
 9. Studentas privalo pagal galimybes nedelsiant informuoti bendrabučio valdytoją el. paštu rimtaute.dapkeviciene@akolegija.lt, jeigu jam yra nustatyta COVID-19.

NUOTOLINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS
STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS ALYTAUS KOLEGIJOJE 2021–2022 m. m.

 • Studijų dalyko paskaitos, seminarai, pratybos ir kt. užsiėmimai vyksta mišriu būdu, t. y. dalis studijų užsiėmimų vyks kontaktiniu, dalis – nuotoliniu būdu, dalis – hibridiniu būdu studijų tvarkaraščiuose numatytu laiku.
 • Nuotolinės studijos vyksta virtualioje MS Teams mokymo (-si) aplinkoje, atsiskaitymai – Moodle aplinkoje.
 • Esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai studentų praktikos 2021–2022 mokslo metų rudens semestre vykdomos pagal studijų planą laikantis saugos ir sveikatos reikalavimų.
  P.S. Alytaus kolegijos dėstytojų vedamos paskaitos bei joms parengta medžiaga yra intelektinė nuosavybė, todėl studentai gali šia informacija naudotis tik mokymosi tikslais. Bet koks kitoks medžiagos panaudojimas, įskaitant jos platinimą be atskiro leidimo yra draudžiamas.

Alytaus kolegijos studijų proceso organizavimo ir vykdymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMAS
Alytaus kolegijos studentai baigiamųjų darbų rengimą privalo atlikti, laikantis visų saugumo ir viruso plitimo prevencijos reikalavimų. Konsultacijas su baigiamojo darbo vadovais, vykdomos bendraujant mišriu būdu, t. y. kontaktiniu, nuotoliniu būdu ir/ar hibridiniu būdu.