Informacija studentams

Studijų ir darbo organizavimas Alytaus kolegijoje 2020-2021 m.m. rudens semestro metu
2020-2021 m. m. rudens semestre studijos bus vykdomos dviem būdais: tiesioginiu kontaktiniu ir nuotoliniu.
Detali informacija apie 2020-2021 m. m. rudens semestro studijų organizavimą yra pateikiama kolegijos internetinėje svetainėje, Facebook.

Alytaus kolegijos studentams privaloma laikytis šių nurodymų:

 1. Kolegijos patalpose privaloma naudoti veido apsaugos priemones.
 2. Šalia įėjimų į Kolegijos pastatus sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai.
 3. Nerekomenduojama būriuotis koridoriuose, tualetuose, virtuvėse, kitose bendro naudojimo patalpose, prie bendrai naudojamos organizacinės ir kt. technikos, naudotis liftu daugiau nei vienam asmeniui vienu metu.
 4. Tarp studentų, dalyvaujančių paskaitose, turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 m. atstumas.
 5. Studentui, turinčiam ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), į Kolegiją vykti draudžiama. Tokiais atvejais būtina kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl konsultacijos.
 6. Studentas turi būti nedelsiant nušalinamas nuo paskaitų, jei jam esant Alytaus kolegijoje pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimo požymių (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.), ir jam rekomenduoja pasikonsultuoti karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.
 7. Studentas, turėjęs tiesioginį fizinį kontaktą su asmeniu, kuriam privaloma izoliacija, turi informuoti Studijų centro darbuotoją el.paštu vilma.slavickiene@akolegija.lt, su kuriuo derinamas tolesnis studijų vykdymo procesas.
 8. Studentas, kuriam privaloma izoliacija grįžus iš užsienio valstybės, privalo informuoti Studijų centro darbuotoją el.paštu vilma.slavickiene@akolegija.lt, su kuriuo derinamas tolesnis studijų vykdymo procesas.
 9. Studentas privalo pagal galimybes nedelsiant informuoti bendrabučio valdytoją el.paštu rimtaute.dapkeviciene@akolegija.lt, jeigu jam yra nustatyta COVID-19.

NUOTOLINIŲ STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS
STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS ALYTAUS KOLEGIJOJE 2020-2021 m. m.

 • Studijų dalyko paskaitos, seminarai, pratybos ir kt. užsiėmimai vyksta tiesioginiu kontaktiniu ir / ar nuotoliniu būdu studijų tvarkaraščiuose numatytu laiku.
 • Nuotolinės studijos vyksta virtualioje MS Teams mokymo (-si) aplinkoje, atsiskaitymai – Moodle aplinkoje.
 • Esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai studentų praktikos 2020–2021 mokslo metų rudens semestre vykdomos pagal studijų planą laikantis saugos ir sveikatos reikalavimų.
  P.S. Alytaus kolegijos dėstytojų vedamos paskaitos bei joms parengta medžiaga yra intelektinė nuosavybė, todėl studentai gali šia informacija naudotis tik mokymosi tikslais. Bet koks kitoks medžiagos panaudojimas, įskaitant jos platinimą be atskiro leidimo yra draudžiamas.

BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMAS
Alytaus kolegijos studentai baigiamųjų darbų rengimą privalo atlikti, laikantis visų saugumo ir viruso plitimo prevencijos reikalavimų. Konsultacijas su baigiamojo darbo vadovais, vykdomos Alytaus kolegijos erdvėse ir/ar bendraujama nuotoliniu būdu.