Informacija straipsnių autoriams

Straipsnius moksliniam leidiniui „Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos“ (ISSN 2029-9311) ir atitinkamos krypties mokslininko pasirašytą recenziją bei autoriaus deklaraciją atsiųsti iki 2021 m. balandžio 2 d., e. p. konferencija@akolegija.lt

Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami recenzuojamame mokslinių straipsnių leidinyje „Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos“ (ISSN 2029-9311), kuris referuojamas Index Copernicus duomenų bazėje, įtrauktoje į Lietuvos mokslo tarybos sudarytą pripažįstamų tarptautinių duomenų bazių sąrašą. Elektroninis leidinys bus išleistas po renginio, 2021 m. birželio mėn. (popierinė versija nebus spausdinama).

Straipsniai, kurie neatitiks mokslinio straipsnio reikalavimų leidiniui „Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos“ (ISSN 2029-9311), bus rekomenduojami koreguoti.

Mokestis už mokslinio straipsnio recenzavimą ir publikavimą – 20 eurų.
Sąskaita mokėjimui:
CITADELE bankas
A. s. LT437290000001700144
Banko BIC kodas INDULT2XXXX

Mokėjimo pavedime prašome nurodyti mokėjimo paskirtį (konferencija 2021-04-13).
Mokėjimo pavedimo kopiją prašome atsiųsti adresu konferencija@akolegija.lt iki 2021-04-02.
Jeigu reikalinga išankstinė sąskaita-faktūra prašome kreiptis adresu konferencija@akolegija.lt nurodant įstaigos duomenis, dalyvių skaičių bei pavardes.

Reikalavimai straipsniams
Recenzijos forma
Autoriaus deklaracija