Informacija straipsnių autoriams

Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami konferencijos leidinyje [ISBN] Studentų taikomieji tyrimai 2021: teorija ir praktika“. Elektroninis leidinys bus išleistas po renginio, 2021 m. liepos mėn. (popierinė versija nebus spausdinama).

Straipsnius leidiniui atsiųsti iki 2021 m. balandžio 2 d., e. p. konferencija@akolegija.lt

Reikalavimai studentų konferencijos straipsniams