Informacija darbuotojams

Dėl koronaviruso prevencijos priemonių ir nurodymų, gaunamų iš LR Vyriausybės, gali būti vykdomi pakeitimai, todėl prašome skaityti www.alytauskolegija.lt naujienas, peržiūrėti tvarkaraščius bei gaunamą informaciją el. paštu.

Studijų ir darbo organizavimas Alytaus kolegijoje 2021-2022 m.m. rudens semestro metu
INFORMACIJA DARBUOTOJAMS

 1. Padaliniuose darbas turi būti organizuojamas taip, kad tarp darbuotojų būtų įmanoma išlaikyti bent 2 metrų atstumą vienas nuo kito, išskyrus atvejus, jeigu tarp darbo vietų yra įrengtos pertvaros. Tais atvejais, kai šiame punkte nurodytas atstumas negali būti užtikrinamas, rekomenduojama taikyti lanksčius darbo grafikus.
 2. Padaliniuose, esant galimybei, ribojamas fizinis kontaktas tarp darbuotojų, tačiau jei fizinis kontaktas yra būtinas, ribojamas kontakto laikas (ne ilgiau kaip 15 min.). Padaliniuose organizuojant darbuotojų susirinkimus, posėdžius ir susitikimus, pirmenybė turi būti teikiama jų organizavimui ir vykdymui nuotoliniu būdu. Organizuojant fizinį susitikimą dalyvių skaičius neturi viršyti 30 asmenų.
 3. Veido apsaugos priemonėmis privaloma naudotis aptarnaujant lankytojus, taip pat rekomenduojama lankantis bendro naudojimo patalpose ir kituose padaliniuose.
 4. Nerekomenduojama darbuotojams buriuotis koridoriuose, tualetuose, virtuvėse, kitose bendro naudojimo patalpose, prie bendrai naudojamos organizacinės ir kt. technikos, naudotis liftu daugiau nei vienam asmeniui vienu metu. Siekiant išvengti būriavimosi, susitarus su padalinio vadovu, gali būti keičiamas padalinio darbuotojų pietų pertraukos laikas.
 5. Darbuotojams rekomenduojama savarankiškai kiekvieną dieną prieš atvykstant į darbą pasimatuoti temperatūrą. Prireikus darbuotojas gali pasimatuoti temperatūrą darbo vietoje, kreiptis į Infrastruktūros skyriaus administratorę.
 6. Darbuotojas apie pasireiškusius simptomus (pvz., karščiavimas, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.) privalo informuoti tiesioginį savo vadovą ir pagal galimybes dirbti nuotoliniu būdu arba kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl laikinojo nedarbingumo nustatymo.
 7. Jei darbuotojui darbe pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimo požymių, darbuotojas turi nedelsiant nusišalinti nuo darbo, jam turi būti rekomenduota pasikonsultuoti karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;
 8. Darbuotojui arba asmeniui, su kuriuo darbuotojas turėjo tiesioginį fizinį kontaktą, nustačius COVID-19, darbuotojas apie tai privalo pagal galimybes nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą.
 9. Darbuotojai, kuriems vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimais privaloma izoliacija grįžus iš užsienio valstybių, privalo nustatytą izoliacijos laikotarpį dirbti nuotoliniu būdu, o nesant galimybės darbo funkcijų atlikti nuotoliniu būdu, kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl laikinojo nedarbingumo nustatymo.
 10. Darbuotojas, turėjęs tiesioginį fizinį kontaktą su asmeniu, kuriam privaloma izoliacija, turi informuoti tiesioginį vadovą, su kuriuo derinamos tolesnio darbuotojo darbo organizavimo sąlygos.
 11. Darbuotojai ir dėstytojai, bei asmenys dalyvaujantys studijų procese, bendrose uždarose erdvėse dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
 12. Prioritetas turi būti teikiamas nuotoliniam lankytojų aptarnavimui. Darbo vietoje lankytojai turėtų būti aptarnaujami tik esant būtinybei, ribojant aptarnaujamų vienu metu lankytojų skaičių taip, kad lankytojui būtų skiriamas ne mažesnis kaip 10 kv. m. patalpos plotas arba vienu metu būtų aptarnaujamas vienas lankytojas.
 13. Laukdami lankytojai turi laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Jeigu to užtikrinti nėra galimybės, lankytojų srautą turi reguliuoti padalinio vadovo paskirtas asmuo.
 14. Turi būti apribojamas darbuotojų fizinis kontaktas su lankytojais, jei įmanoma, išlaikant ne mažesnį nei 2 metrų atstumą arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis.
 15. Aptarnaujami tik veido apsaugos priemones dėvintys lankytojai.

Dėl koronaviruso prevencijos priemonių ir nurodymų, gaunamų iš LR Vyriausybės, gali būti vykdomi pakitimai, todėl nepamirškite skaityti www.alytauskolegija.lt naujienas ir sekti tvarkaraščius bei informaciją gaunamą el. paštu.