Naujienos


Alytaus kolegijos Tarybos posėdis

Alytaus kolegijos Tarybos posėdis

2021-06-10
Alytaus kolegijos Taryba kviečia Akademinės tarybos ir kolegijos akademinės bendruomenės atstovus dalyvauti Tarybos posėdyje, kur išrinktas ir pradedamas eiti pareigas naujas Alytaus kolegijos Tarybos narys dr. Viktoras Vaičikauskas pasirašys įsipareigojimus vadovautis Alytaus kolegijos ir visuomenės interesais bei sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas.  Posėdis vyks nuotoliniu būdu 2021 m. birželio 22 d. 13 val. per […]

Maisto technologams – nauja atradimų ir inovacijų erdvė Alytaus kolegijoje

Maisto technologams – nauja atradimų ir inovacijų erdvė Alytaus kolegijoje

2021-06-09
Alytaus kolegija, svarbiausiu veiklos prioritetu išskirianti studijų kokybę bei studijų programų atitikimą šiandienos reikalavimams, rūpinasi, kad jauni žmonės, įgiję išsilavinimą, karjeros siektų gimtajame krašte – Dzūkijoje. Jau 20 metų vienintelė Pietų Lietuvoje aukštoji mokykla, puoselėdama šį siekį, specialistų rengimo neįsivaizduoja be glaudžių institucijos ryšių su pažangiomis įmonėmis ir inovacijų diegimu studijų procese. Reaguodama į darbo […]

Studijuok Alytaus kolegijoje!

Studijuok Alytaus kolegijoje!

2021-06-06
Birželio 1 d. LAMA BPO interneto svetainėje www.lamabpo.lt prasidėjo bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Aly­taus ko­le­gi­ja – sėk­min­gai ak­re­di­tuo­ta vienintelė Pietų Lietuvoje aukš­to­ji mo­kyk­la, ku­rio­je realizuo­ja­ma 11 ino­va­ty­vių, grin­džia­mų pro­fe­sio­na­lia prak­ti­ka, po­pu­lia­rių dar­bo rin­ko­je Svei­ka­tos, In­for­ma­ti­kos, In­ži­ne­ri­jos ir Tech­no­lo­gi­jų bei Ver­slo ir vie­šo­sios va­dy­bos moks­lų srities stu­di­jų pro­gra­mų (dės­to­ma lie­tu­vių ir an­glų kal­bo­mis). Priėmimą […]

Kviečiame teikti paraiškas socialinei stipendijai gauti

Kviečiame teikti paraiškas socialinei stipendijai gauti

2021-06-02
Studentai, nepateikę paraiškų socialinei stipendijai gauti 2021 m. pavasario semestrą, arba pagrindinio teikimo metu dar neatitikę nustatytų kriterijų, kviečiami papildomo paraiškų priėmimo metu, nuo birželio 2 d. iki birželio 13 dienos, užpildyti elektroninį prašymą fondo informacinėje sistemoje „Parama“. Per papildomą priėmimą paskirtos socialinės stipendijos yra mokamos nuo paskyrimo datos (nemokama už semestro pradžios mėnesius). Konsultuoja: […]

Kviečiame teikti paraiškas tikslinei išmokai gauti

Kviečiame teikti paraiškas tikslinei išmokai gauti

Birželio 1–16 d. vyksta papildomas prašymų priėmimas šalies aukštųjų mokyklų studentams 2021 m. pavasario semestrą tikslinei išmokai gauti. 2020–2021 m. m. pavasario semestrą, papildomo prašymų priėmimo tikslinei išmokai gauti gegužę dar 5 studentams, turintiems negalią, paskirtos 160 eurų kasmėnesinės tikslinės išmokos. Jiems iki semestro pabaigos bus išmokėta 2240 eurų. Birželį skelbiamas naujas papildomas prašymų priėmimo […]

Plečiasi bendradarbiavimas Erasmus+ programoje

Plečiasi bendradarbiavimas Erasmus+ programoje

2021-05-27
Alytaus kolegijos Erasmus+ programos tarpinstinstitucinių partnerių sąrašas pasipildė dviem Lenkijos aukštosiomis mokyklomis.  Prasiplėtė galimybės studentų ir personalo mobilumui: Calisia University – Kalisz, Poland – Verslo ir viešosios vadybos bei Informatikos, Inžinerijos, Technologijų ir Sveikatos mokslų studijų krypčių grupėse; State University of Applied Sciences in Wloclawek – Verslo ir viešosios vadybos bei Sveikatos ir Informatikos mokslų […]

Alytaus kolegijoje viešėjo vienas žymiausių fizinės terapijos specialistų pasaulyje

Alytaus kolegijoje viešėjo vienas žymiausių fizinės terapijos specialistų pasaulyje

2021-05-25
2021 m. gegužės 24 d. Alytaus kolegijoje lankėsi originalaus metodo – kūno derinimo autorius, Alytaus miesto ambasadorius JAV dr. Samuelis Tacas bei filosofas, Lietuvos politinio veikėjo Jurgio Kunčino brolis Algirdas Kunčinas ir Alytaus kolekcininkų klubo vadovas Zenonas Gramackas. Svečiams buvo pristatyta naujai įrengta Kineziterapijos salė bei naudojamos priemonės ir įranga Kineziterapijos studijų programoje. Puoselėjama viltis […]

Alytaus kolegijoje aptartos galimybės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimui vykdyti

Alytaus kolegijoje aptartos galimybės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimui vykdyti

2021-05-24
2021 m.  gegužės 21 d. Alytaus kolegijoje lankėsi Lietuvos Stomuotų žmonių asociacijos „Diena“ pirmininkė Zita Juškienė ir darbuotoja Nijolė Bielinienė. Susitikimo metu buvo pristatyta idėja įkurti specializuotą stomų kabinetą Alytuje, kuriame specialistai teiktų pagalbą bei rekomendacijas sergantiesiems ar jiems atstovaujantiems asmenims. Taip pat buvo aptartos regiono medicinos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo galimybės. Nijolė Bielinienė, kaip turinti […]

Alytaus kolegijos bendruomenei pristatyta metinė veiklos ataskaita

Alytaus kolegijos bendruomenei pristatyta metinė veiklos ataskaita

2021-05-13
Alytaus kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius kolegijos bendruomenei nuotoliniu būdu pristatė veiklos ataskaitą už 2020 metus. „Džiaugiuosi aktyviu Jūsų dalyvavimu. Kiekvieno iš Jūsų prisidėjimas prie mūsų bendrų ir naujų veiklų yra labai svarbus. Nepaisant to, kad 2020-ieji metai buvo kupini iššūkių, kolegijos  užsibrėžti rodikliai buvo pasiekti“, – veiklos ataskaitą pristatydamas sakė kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius. Metinėje […]

Kirgizijos studentų atminimo medis – Alytaus kolegijos skvere

Kirgizijos studentų atminimo medis – Alytaus kolegijos skvere

Kirgizijos diasporos Lietuvoje atstovo Belek Aidarov ir Verslo vadybos studijų programos studento Ishak Tuibasov iniciatyva, Alytaus kolegijos tarptautiniai studentai iš Kirgizijos Alytaus kolegijos skvere pasodino pirmąjį atminimo ąžuolą, kuris tikimės išaugs į ąžuolų atminimo giraitę. Dovana turi simbolinę reikšmę: šaknų įleidimas Lietuvos žemėje ir kartu padėka kolegijos darbuotojams, motyvuojant Kirgizijos studentus studijuoti kolegijoje bei geranorišką pagalbą, […]

Į viršų