Bibliotekos informacija

Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu dėl pratęsto karantino LR teritorijoje ir Alytaus kolegijos direktoriaus įsakymu, nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki 2021 m. birželio 30 d. bibliotekoje aptarnaujami tik iš anksto užsiregistravę asmenys elektroniniu paštu issc@akolegija.lt. Atvykus į Alytaus kolegijos biblioteką, turėsite užsiregistruoti tam skirtame žurnale, kuris reikalingas savikontrolei infekcijos atveju.

Bibliotekos darbuotojai teikia konsultacijas elektroniniu paštu issc@akolegija.lt. Naujienas apie bibliotekos veiklą sekite  Informacijos ir savarankiškų studijų centro interneto puslapyje.
Bibliotekoje aptarnaujami tik veido kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai. Atvykus į biblioteką, laukdami aptarnavimo, lankytojai turi laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Lankytojams privalu laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.). Lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), neaptarnaujami.