Ginčų komisija

Ginčų komisijos pirmininkė – Vilma Slavickienė, Studijų centro koordinatorė, laikinai vykdanti Studijų centro vedėjos funkcijas.

Ginčų komisijos nariai:
Gintautas Stonys – administracijos atstovas
Algirdas Beitnaras – administracijos atstovas
Giedrius Jurkonis – AKSA deleguotas atstovas
Povilas Dubickas – AKSA deleguotas atstovas
Dovilė Radavičiūtė – AKSA deleguota atstovė.

Ginčų komisijos sekretorė – Alytaus kolegija, Ona Adomavičienė, Dokumentų valdymo vedėja.

 Alytaus kolegijos Ginčų komisijos darbo reglamentas
Ginčų komisijos veikla