Ginčų komisija

Ginčų komisijos pirmininkas – Sigitas Naruševičius, Alytaus kolegija, Direktoriaus pavaduotojas strateginėms partnerystėms

Ginčų komisijos nariai:
Jurgita Merkevičienė – administracijos atstovas
Romena Šerkšnienė – administracijos atstovas
Greta Rauličkytė – AKSA deleguotas atstovas
Karolina Berškytė – AKSA deleguotas atstovas
Vytenis Norkus – AKSA deleguotas atstovas.

Ginčų komisijos sekretorė – Ona Adomavičienė, Alytaus kolegija, kanceliarijos vedėja.

Dėl Ginčų klausimų, prašome kreiptis į pirmininką Sigitą Naruševičių, el. paštu sigitas.narusevicius@akolegija.lt

 Alytaus kolegijos Ginčų komisijos darbo reglamentas
Ginčų komisijos veikla