Ginčų komisija

Ginčų komisijos pirmininkė – Vilma Slavickienė, Studijų centro koordinatorė.

Ginčų komisijos nariai:
Gintautas Stonys – administracijos atstovas
Algirdas Beitnaras – administracijos atstovas
Eila Švedė – AKSA deleguotas atstovė
Paulius Dubauskas – AKSA deleguotas atstovas
Dovilė Radavičiūtė – AKSA deleguota atstovė.

Ginčų komisijos sekretorė – Alytaus kolegija, Ona Adomavičienė, Dokumentų valdymo vedėja.

 Alytaus kolegijos Ginčų komisijos darbo reglamentas
Ginčų komisijos veikla