Ginčų komisija

Ginčų komisijos pirmininkas – pirmajame naujai suformuotos Ginčų komisijos posėdyje bus išrinktas Ginčų komisijos pirmininkas.

Ginčų komisijos nariai:
Gintautas Stonys – administracijos atstovas
Vilma Slavickienė – administracijos atstovė
Giedrius Jurkonis – AKSA deleguotas atstovas
Povilas Dubickas – AKSA deleguotas atstovas
Greta Krukonytė – AKSA deleguota atstovė.

Ginčų komisijos sekretorė – Alytaus kolegija, Dokumentų valdymo vedėja.

 Alytaus kolegijos Ginčų komisijos darbo reglamentas
Ginčų komisijos veikla