Ginčų komisija

Ginčų komisijos pirmininkas – pirmajame naujai suformuotos Akademinės etikos komisijos posėdyje bus išrinktas Ginčų komisijos pirmininkas.

Ginčų komisijos nariai:
Gintautas Stonys – administracijos atstovas
Vilma Slavickienė – administracijos atstovė
Giedrius Jurkonis– AKSA deleguotas atstovas
Povilas Dubickas AKSA deleguotas atstovas
Greta Krukonytė – AKSA deleguota atstovė.

Ginčų komisijos sekretorė –  Alytaus kolegija, kanceliarijos vedėja.

 Alytaus kolegijos Ginčų komisijos darbo reglamentas
Ginčų komisijos veikla