Fakultetai

Alytaus kolegijoje yra 2 fakultetai, sukaupę turtingą materialinę ir intelektinę bazę, kuriuose studijuojama pagal 11 aukštojo mokslo studijų programų.
fakultetai
SVEIKATOS MOKSLŲ IR INŽINERIJOS FAKULTETAS
Dekanas
GINTAUTAS STONYS
Studentų g. 17, 201 kabinetas
mob. 8 619 35 711
el. p. 
gintautas.stonys@akolegija.lt

fakultetai02
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VADYBOS FAKULTETAS
Dekanė
JOVITA BALČIŪNIENĖ
Seirijų g. 2, 102 kabinetas
tel. (8-315) 65 013
el. p. jovita.balciuniene@akolegija.lt