Fakultetai

Alytaus kolegijoje yra 2 fakultetai, sukaupę turtingą materialinę ir intelektinę bazę, kuriuose studijuojama pagal 11 aukštojo mokslo studijų programų.
fakultetai
INŽINERIJOS IR BIOMEDICINOS FAKULTETAS
Laikinai einantis Dekano pareigas
SIGITAS NARUŠEVIČIUS
Studentų g. 17, 201 kabinetas
Tel. (8 315) 79 342
el. paštas sigitas.narusevicius@akolegija.lt


fakultetai02
INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
Laikinai einanti Dekanės pareigas
JOVITA BALČIŪNIENĖ
Seirijų g. 2, 102 kabinetas
tel. (8-315) 65 013
el. paštas jovita.balciuniene@akolegija.lt