Naujienos

Alytaus kolegijos bendruomenės dėmesiui!

2020-04-10

Gerbiamieji, šiandien mes visi susiduriame su didžiausia, kada nors girdėta ir patirta krize. Virusas keičia įprastą gyvenimą ir verčia imtis netradicinių veiksmų, priemonių ir pokyčių bei sulėtinti gyvenimo tempą.
Šis laikotarpis mums visiems yra apmąstymų ir refleksijos metas. Tarpusavio bendravimas persikelia į virtualią erdvę, įgauna kitas formas.

Alytaus kolegija tęsia nuotolinio darbo organizavimo etapą – tiek studijos, tiek dalykinės komunikacijos vyksta nuotoliniu būdu. Suprantama, kad tiek studentams, tiek dėstytojams, o ir kitiems darbuotojams yra didelis išbandymas, reikalaujantis žymiai daugiau pastangų, kūrybiškumo, užsispyrimo ir vienas kito supratimo.

Kolektyvo sutelktų pastangų dėka teikiu Jums tolimesnio darbo ekstremalios situacijos metu gaires.

Tikiu, kad susitelkę, būdami geranoriški, kantrūs ir supratingi, įveiksime visus sunkumus ir susidorosime su iššūkiais.

Stiprios sveikatos ir tikėjimo pasitinkant prisikėlimo šventę – Šv. Velykas!

Sigitas Naruševičius
Alytaus kolegijos Direktoriaus pavaduotojas strateginėms partnerystėms,
laikinai einantis direktoriaus pareigas

Alytaus kolegija net ir ekstremalios situacijos akivaizdoje nenustoja galvoti apie stojančiuosius.
Stojantieji, ką Jūs galite padaryti dėl savo ateities jau dabar:
• Konsultuotis dėl Jus dominančios studijų programos;
• Stojantieji, vidurinio ugdymo mokyklas baigę anksčiau (iki 2019 metų imtinai), kreiptis į Studijų centrą, pateikti brandos atestatą bei kitus reikalingus dokumentus ir sužinoti savo konkursinį balą. Primename, kad į valstybės finansuojamas studijų vietas nustatytas konkursinis balas 4,3;
• Kreiptis galima į Studijų centrą telefonais Nr. 8 693 91581, 8 687 80574 arba el. paštais: sandra.karpaviciene@akolegija.lt , vilma.slavickiene@akolegija.lt. Pasibaigus ekstremaliai situacijai ir karantinui mielai Jūsų lauksime adresu: 103 kab., Seirijų g. 2, Alytus.

Nežiūrint į tai, kad šiemet valstybinių brandos egzaminų datos vėlinamos, Alytaus kolegija tiesioginį priėmimą į valstybės nefinansuojamas vietas pradės birželio 1 d. ir Jūsų lauks iki spalio 1 d.

Priėmimą per LAMA BPO planuojama pradėti nuo birželio 1 d. (sekite aktualią informaciją dėl galimų datų pakeitimų adresu: (https://bakalauras.lamabpo.lt/bendrojo-priemimo-datos-2/).

Nedelskite, kad Jūsų vietos aukštojoje mokykloje neužimtų kiti. Sienų tarp valstybių uždarymas Jums suteiks puikią progą kokybiškas studijas ir išsilavinimą įgyti čia, kur Jūs gyvenate, kur Jūsų artimieji ir draugai. Juk Jūs labai reikalingi Lietuvai.

Tegul Šv. Velykos Jums būna apsisprendimo metas ir suteikia viltį įgyti aukštąjį išsilavinimą čia, Alytaus kolegijoje.

Ekstremalios situacijos metu Alytaus kolegija vykdo karantino, prevencines, profilaktines priemones pagal galiojančias SAM rekomendacijas, Alytaus miesto savivaldybėje priimtus sprendimus.

• Karantino situacija šalyje yra sunkiai prognozuojama, todėl 2019–2020 m. m. pavasario semestro studijas planuojama baigti nuotoliniu būdu;
• Praktikos gali būti vykdomos tik tuo atveju, jeigu jas įmanoma vykdyti nuotoliniu būdu arba dėl jų kitokiu nei nuotoliniu būdu vykdymo yra sutarusios visos suinteresuotos šalys ir elektroniniu laišku informuotas Studijų centras;
• Nesant galimybėms šiuo metu atlikti praktinius užsiėmimus, praktikas, baigiamąjam darbui būtinas užduotis (tyrimus, analizes, apklausas ir pan.), ir kitą studijų proceso veiklą, kuri negali vykti nuotoliniu būdu, užtikrinama, kad bus sudarytos sąlygos juos atlikti vėliau, pasibaigus karantinui;
• baigiamojo darbo tema, tikslas, uždaviniai ir tyrimo metodika gali būti koreguojami, baigiamųjų darbų gynimo datos bus koreguojamos, atsižvelgiant į situaciją;
• Visi studijų dokumentai, prašymai teikiami Studijų centrui ar kitiems kolegijos atsakingiems padaliniams nuotoliniu būdu.
• Informacijos ir savarankiškų studijų centras (biblioteka) informacinius šaltinius išduoda, prieš tai juos užsakius elektroninio pašto adresu issc@akolegija.lt . Centro darbo laikas 2020 m. kovo 30 – balandžio 27 dienomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.30 – 17.15 val., penktadieniais – 8.30 – 16.00 val.
• Paskaitos ir konsultacijos vedamos naudojantis Microsoft Office 365 Teams įrankiu, o egzaminavimas vyksta Moodle sistemoje.
• Ekstremalios situacijos metu vadovaukitės šiais teisės aktais ir šaltiniais:

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-13 įsakymas Nr. V – 366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6df8c4a2656a11eaa02cacf2a861120c?jfwid=-t3wwsi99j

Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija
https://pagd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/civiline-sauga/vyriausybes-ekstremaliu-situaciju-komisija

Alytaus miesto savivaldybės informacija
https://alytus.lt/lt/gyventojams/koronavirusas

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos informacija
https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/epidemiologiniu-tyrimu-rezultatai-ir-kita-svarbi-informacija-1

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.32088/asr

Alytaus kolegijos studijų reglamentas
https://alytauskolegija.lt/wp-content/uploads/2014/09/Studiju_reglamentas_2018.pdf;

Ekstremalios situacijos metu Alytaus kolegija vykdo karantino, prevencines, profilaktines priemones pagal galiojančias SAM rekomendacijas, Alytaus miesto savivaldybėje priimtus sprendimus.

• Karantino situacija šalyje yra sunkiai prognozuojama, todėl 2019–2020 m. m. pavasario semestro studijas planuojama baigti nuotoliniu būdu;
• 2020 m. kovo 13 d. direktoriaus įsakymas Nr. V – 79 „Dėl Alytaus kolegijos veiklos ekstremalios situacijos sąlygomis“ pratęsiamas iki ekstremalios situacijos Lietuvoje atšaukimo.
• Įvertinus situacijos rimtumą ir studijų metų trukmės neapibrėžtumą dėstytojų atostogų planavimas nukeliamas vėlesniam laikui iki bus gautas ŠMSM sprendimas dėl mokslo metų pabaigos, valstybinių brandos egzaminų terminų vidurinio ugdymo įstaigose bei studentų priėmimo į aukštąsias mokyklas ciklo.
• Baigiamųjų darbų rengimas tiek studentams, tiek jų vadovams tampa ypatingu iššūkiu. Dėl karantino nesant galimybių atlikti baigiamajam darbui reikalingų užduočių (tyrimų, analizės, apklausų ir kt.), baigiamojo darbo tema, tikslas, uždaviniai ir tyrimo metodika gali būti koreguojami. Galutinis sprendimas dėl baigiamųjų darbų gynimo procedūrų ir terminų bus priimtas vėliau, paaiškėjus situacijai dėl ekstremalios situacijos ir karantino.
• Dėstytojai – studentų praktikų vadovai praktikų ataskaitų gynimą turi organizuoti nuotoliniu būdu. Dėl karantino nepavykus studentui tęsti ir užbaigti praktikos akademiniame kalendoriuje nustatytu metu, praktikos vadovas turi informuoti katedros vedėją apie darbo laiko, skirto praktikos vadovavimui, panaudojimą.
• Praktikos gali būti vykdomos tik tuo atveju, jeigu jas įmanoma vykdyti nuotoliniu būdu arba dėl jų kitokiu nei nuotoliniu būdu vykdymo yra sutarusios visos suinteresuotos šalys ir elektroniniu laišku informuotas Studijų centras;
• Visi studijų dokumentai, prašymai, pareiškimai teikiami Kanceliarijai, Studijų centrui ar kitiems kolegijos padaliniams nuotoliniu būdu.
• Paskaitos ir konsultacijos vedamos naudojantis Microsoft Office 365 Teams įrankiu, o egzaminavimas vyksta Moodle sistemoje.
• Informacijos ir savarankiškų studijų centras (biblioteka) informacinius šaltinius išduoda, prieš tai juos užsakius elektroninio pašto adresu issc@akolegija.lt . Centro darbo laikas 2020 m. kovo 30 – balandžio 27 dienomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.30 – 17.15 val., penktadieniais – 8.30 – 16.00 val.

Ekstremalios situacijos metu vadovaukitės šiais teisės aktais ir šaltiniais:
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-13 įsakymas Nr. V – 366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6df8c4a2656a11eaa02cacf2a861120c?jfwid=-t3wwsi99j
Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija
https://pagd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/civiline-sauga/vyriausybes-ekstremaliu-situaciju-komisija
Alytaus miesto savivaldybės informacija
https://alytus.lt/lt/gyventojams/koronavirusas
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos informacija
https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/epidemiologiniu-tyrimu-rezultatai-ir-kita-svarbi-informacija-1
Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.32088/asr
Alytaus kolegijos studijų reglamentas
https://alytauskolegija.lt/wp-content/uploads/2014/09/Studiju_reglamentas_2018.pdf;

Ekstremalios situacijos metu Alytaus kolegija vykdo karantino, prevencines, profilaktines priemones pagal galiojančias SAM rekomendacijas, Alytaus miesto savivaldybėje priimtus sprendimus ir kitus norminius teisės aktus.
Šiuo sudėtingu visiems metu stengiamės užtikrinti galimybes darbuotojams (tėvams, globėjams, rūpintojams), auginantiems vaikus, dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu tokios galimybės nėra, darbuotojams nedarbingumo pažymėjimai išduodami tokia tvarka, kaip įtariant kontaktą su infekuotu asmeniu.
Alytaus kolegijos veiklos ekstremalios situacijos sąlygomis išdėstytos 2020 m. kovo 13 d. direktoriaus įsakyme Nr. V – 79 „Dėl Alytaus kolegijos veiklos ekstremalios situacijos sąlygomis“, kurio galiojimas pratęsiamas iki ekstremalios situacijos Lietuvoje atšaukimo.
Studijas vykdant nuotoliniu būdu, aptarnaujantis personalas dirba pagal atskirą Personalo skyriuje suderintą grafiką.

Ekstremalios situacijos metu vadovaukitės šiais teisės aktais ir šaltiniais:

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr

Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos informacija
https://pagd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/civiline-sauga/vyriausybes-ekstremaliu-situaciju-komisija

Alytaus miesto savivaldybės informacija
https://alytus.lt/lt/gyventojams/koronavirusas

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos informacija
https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/epidemiologiniu-tyrimu-rezultatai-ir-kita-svarbi-informacija-1

Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.32088/asr

Alytaus kolegija siekia studijų procesą priartinti prie praktinių situacijų ir problemų, su kuriomis susiduriama viešųjų paslaugų ir verslo vystymo veikloje. Džiugina, kai socialiniai partneriai yra atviri naujovėms ir visada pasiruošę savo įmonės, įstaigos, organizacijos jėgas pajungti tam, kad įgyvendintų geriausias studentų ir akademinio personalo idėjas. Mūsų aukštoji mokykla jaučia tvirtą socialinių partnerių petį rengdama, akredituodama ir vykdydama studijų programas, turtindama ir modernizuodama materialiąją studijų bazę, organizuodama studentų praktinį mokymą.
Ekstremalios situacijos akivaizdoje tik suvieniję jėgas, protus, išteklius ir viltis, bendrai veikdami atsitiesime po ištikusių negandų.
Tegul šv. Velykų laukimas ir prisikėlimo jausmas įkvepia naujoms idėjoms, žadina jėgas naujiems prasmingiems darbams ir teikia šviesių vilčių.

Komentarai

Kitos naujienos

Į viršų