Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija Informacinės technologijos 2017: teorija, praktika, inovacijos

konferencija_logo

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 2017: TEORIJA, PRAKTIKA, INOVACIJOS


2017-04-27
Studentų g. 17, Alytus

Probleminės kryptys:

  • Studijų inovacijos, kokybė ir tarptautiškumas;
  • Studentų ir dėstytojų nuolatinio tobulėjimo dinamika ir perspektyvos;
  • Informacinių technologijų taikymas versle ir mokyme(-si);
  • Šiuolaikinės darbo rinkos poreikiai;
  • Absolventų integracija į darbo rinką.

Konferencijoje skaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami recenzuojamame mokslinių straipsnių leidinyje „Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos“ (ISSN 2029-9311), kuris referuojamas IndexCopernicus duomenų bazėje, įtrauktoje į Lietuvos mokslo tarybos sudarytą pripažįstamų tarptautinių duomenų bazių sąrašą. Elektroninis leidinys bus išleistas po renginio 2017 m. liepos mėn. (popierinė versija nebus spausdinama).

 Svarbiausios datos:

  • Dalyvių registracija internetu iki 2017-04-19.
  • Straipsnius moksliniam leidiniui Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos“(ISSN 2029-9311) ir atitinkamos krypties mokslininko pasirašytą recenziją atsiųsti iki 2017 m. balandžio 21 d., e. p. rasa.balyniene@akolegija.lt

 Dalyvio mokestis – 10 eurų.

Sąskaita apmokėjimui:
CITADELE bankas
A.s. LT437290000001700144
Banko BIC kodas INDULT2XXXX
Mokėjimo pavedime prašome nurodyti mokėjimo paskirtį (konferencija 2017-04-27).
Mokėjimo pavedimo kopiją prašome atsiųsti adresu rasa.balyniene@akolegija.lt iki 2017-04-19.
Jeigu reikalinga išankstinė sąskaita-faktūra prašome kreiptis adresu rasa.balyniene@akolegija.lt nurodant įstaigos duomenis, dalyvių skaičių bei pavardes.

Konferencija vyks Alytaus kolegijoje (Studentų g. 17, Alytus).
Dalyvių registracijos pradžia – 9 val., konferencijos pradžia – 10 val.

 Kontaktinė informacija
Rasa Balynienė,
e. p. adresas rasa.balyniene@akolegija.lt,
tel. 8 (315) 65 013, 8 (600) 40 966