DS etiketė


2010 m. spalio 5 d. Europos Komisijos vykdomoji agentūra (EACEA) Alytaus kolegijai įteikė Diplomo priedėlio (Diploma Supplement) etiketę.

DS etiketė – tarptautiškumą puoselėjančios institucijos atpažinimo ženklas.

Kartu su diplomu išduodamas diplomo priedėlis (Diploma Supplement), kuriame nurodomi studijuoti dalykai, jų apimtis ir įvertinimas. Diplomo priedėlis – tai dokumentas, atitinkantis Europos Komisijos, Europos Tarybos ir UNESCO/CEPES sukurtą modelį, papildantis aukštojo mokslo profesinio bakalauro diplomą tarptautiniam akademiniam ir profesiniam pripažinimui būtinais duomenimis, aprašantis baigtų studijų esmę ir turinį bei šalies aukštojo mokslo sistemą. Alytaus kolegijos absolventai didžiuojasi, kad jų diplomas pripažįstamas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, nes jo priedėlis pažymėtas specialiu „Diploma Supplement Label” ženklu.

Diplomo priedėlis pildomas lietuvių ir anglų kalbomis bei išduodamas:

► nuo 2005-01-01 – tik asmenims, baigusiems studijas 2005 m., jų pageidavimu;
► nuo 2006-01-01 – tik asmenims, baigusiems studijas 2006 ir vėlesniais metais, automatiškai ir nemokamai kaip neatskiriama diplomo dalis.

Diplomo priedėlio pavyzdys:
profesinio bakalauro studijų diplomo priedėlis