Renginiai

Kursai „Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“

2018-05-02

Alytus, Studentų g. 17

2018-05-17 - 14:00

Kursai „Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“

2018 m. gegužės 17 d. 14.00 val.

Alytaus kolegijos Inžinerijos ir biomedicinos fakultetas. Studentų g. 17, 304 aud.

Trukmė – 40 akad. val.

Programa parengta vadovaujantis 2014 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, kuriame teigiama, kad mokytojai, ketinantys dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, privalo išklausyti tikslinius 40 (iš jų 30 teorinio ir 10 savarankiško darbo) akademinių valandų metodikos kursus. Programos uždaviniai: išanalizuoti priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisinius dokumentus; atskleisti priešmokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, aptarti atnaujintos Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos taikymo galimybes; plėtoti pedagogų ugdymo turinio modeliavimo, ugdomųjų aplinkų kūrimo, ugdymosi metodų ir pasiekimų vertinimo gebėjimus; vaiko pasiekimų vertinimo aplanko parengimas, pristatymas ir aptarimas.

Alytaus miesto ir rajono ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai

Registracija: http://asdtp.akolegija.lt/t varkarasciai/

Dalyvio mokestis – 40 Eur.

Prašome registruotis

Komentarai

Kitos naujienos

Į viršų