Dėstytojai

Vardas, pavardė Pareigos Dėstomi dalykai Kursniai darbai Praktikos Kontaktai
ANDRIUS ABROMAVIČIUS Asistentas Vaizdo ir garso technologija - Multimedijos produkto kūrimo andrius.abromavicius@yahoo.com
JOVITA BALČIŪNIENĖ Lektorė Kokybės vadyba, Visuotinė kokybės vadyba transporte, Elektroninė komercija, Informacinės technologijos medicinoje - - jovita.balciuniene@akolegija.lt
RASA BALYNIENĖ Lektorė Vaizdo ir garso technologija,  Verslo informacinės sistemos -  Profesinių įgūdžių lavinimo, Taikomųjų programų, Informacinių technologijų,  Informacinių komunikacinių technologijų, Specializacijos I, II (IST), Baigiamoji (IST)  rasa.balyniene@akolegija.lt
DANUTĖ BARAVYKIENĖ Lektorė Programavimas, Objektinis programavimas, Aplikacijų kūrimas, Žmogaus ir kompiuterio sąveika  - Programavimo, Profesinių įgūdžių lavinimo danute.baravykiene@akolegija.lt
VYDMINTAS BROKEVIČIUS Lektorius Žmogaus ir kompiuterio sąveika, Gyvenamojo namo informacinės sistemos,  Kompiuterinių tinklų pagrindai, Aplikacijų kūrimas, Kompiuterinių sistemų projektavimas, Windows OS administravimas, Silpnų srovių tinklų administravimas Kompiuterinių sistemų projektavimas  Profesinių įgūdžių lavinimo praktika (specializuotų programų kūrimas) vydmintas.brokevicius@akolegija.lt
REDAS DIRŽYS Asistentas  Vizualinė estetika ir etika, Piešimas, spalvotyra ir kompozicija - - redas_dirzys@yahoo.com
EDITA GRIŠKĖNIENĖ Lektorė  Trimatė animacija, Duomenų valdymas, Informacinės sistemos, Skaitmeninė fotografija ir vaizdų apdorojimas, Kompiuterinių sistemų projektavimas, Kompiuterinis dizainas Kompiuterinių sistemų projektavimas, Skaitmeninė fotografija ir vaizdų apdorojimas Informacinių sistemų, Kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos, Specialybės baigiamoji (IST) edita.griskeniene@akolegija.lt
 VIRGINIJUS JASIŪNAS Programavimas PHP kalba, Taikomasis programavimas, HTML technologijos, Interaktyvių svetainių kūrimas, Kompiuterių tinklai  Programavimas PHP kalba, Interaktyvių svetainių kūrimas  Programavimo virginijus.jasiunas@akolegija.lt
Dr. LINA KANKEVIČIENĖ  Docentė Programavimas, Objektinis programavimas - - lina.kankeviciene@akolegija.lt
TOMAS KAZILIONIS  Asistentas Objektinis programavimas - - info@publicsecrets.lt
DANGUOLĖ LEŠČINSKIENĖ Lektorė Dvimatė animacija, Kompiuterizuota personalo apskaita, Maketavimas ir techninis redagavimas, Multimedija ir internetas, Grafinis dizainas, Kompiuterinis dizainas  Maketavimas ir techninis redagavimas  Leidybinių sistemų, Baigiamoji (MDLT)  danguole.lescinskiene@akolegija.lt
KRISTINA PAIČIENĖ Lektorė Kompiuterių architektūra,  Kompiuteriai ir išoriniai įrenginiai, Kompiuterinė grafika ir modeliavimas, Programų inžinerija, HTML technologijos, Inžinerinė kompiuterinė grafika, Kompiuterinė grafika  - Specialybės baigiamoji (VT)  kristina.paiciene@akolegija.lt
GINTAUTAS STONYS Lektorius Elektrotechnika  - -  gintautas.stonys@akolegija.lt
AUŠRA STRAVINSKIENĖ  Lektorė Duomenų bazės, Duomenų struktūros ir algoritmai, Programavimas, Internetinės technologijos, Matematika - - ausra.stravinskiene@akolegija.lt
MARIJONA ŠUMSKIENĖ  Asistentė Skaitmeninės spaudos technologija -  - marijona.sumskiene@gmail.com
VIKTORAS VAIČIKAUSKAS Docentas Kompiuterinė grafika - - vikvai@ktl.mii.lt
ERNESTAS VENIUKEVIČIUS Asistentas  Operacinės sistemos  -  Kompiuterių tinklo eksploatavimo ernestas.veniukevicius@akolegija.lt
DAIVA ŽVINAKEVIČIENĖ  Lektorė  Elektroninė leidyba, Informacinės technologijos leidyboje, Informacinės technologijos, Maketavimas ir techninis redagavimas, Operacinės sistemos - - daiva.zvinakeviciene@akolegija.lt